תמיכה במעבר מפיתוח לייצור

יום ד', 2 בספטמבר 2020

 

הרשות לחדשנות שולפת עוד כלי נשק לעידוד היצור  

המסלול מעניק תמיכה עבור פיתוח תהליכי ייצור חדשניים. במסגרת מסלול זה יתקבלו בקשות שלפחות שני שליש מתקציבן יעסוק בתהליכי ייצור אלוה.

המסלול מיועד לחברות ומפעלים שמייצרים או נערכים לייצור בישראל, המעוניינים לבצע את אחד התהליכים הבאים (או את שניהם):

 • תהליך ייצור חדשני
 • תהליך ייצור למוצר חדשני

 מספר דוגמאות לתהליכי ייצור שהמסלול יתמוך באחד מהם או יותר:

 1. פיתוח מכונות / מתקני ייצור / מתקני פיילוט / מתקני בדיקה / מתקני כיול במעבר מפיתוח לייצור.
  לדוגמה: פיתוח קו ייצור לתמיכה במוצר חדש במעבר ממוצר מעבדתי למוצר סדרתי.
   
 2. פיתוח מכונות / מתקני ייצור/ מתקני פיילוט / מתקני בדיקה / מתקני כיול המאפשרים ייצור בטכנולוגיה מתקדמת.
  לדוגמה: מעבר מתהליך ייצור מנתי לתהליך ייצור רציף המשלב בקרה מתקדמת במהלך שרשרת הייצור.  
   
 3. ביצוע סימולציות / אנליזות / ניסויים וחישובים שמטרתם לקבוע ולאמת את הפרמטרים של הייצור.
  לדוגמה: ביצוע סימולציה וניסוי על בסיס הפרמטרים החדשים שנקבעו לטובת הפעלת מתקן חצי-חרושתי.
   
 4. פיתוח תהליך ייצור המשפר משמעותית את תכונות המוצר.
  לדוגמה: פיתוח תהליכים תרמיים או אנרגטיים המשפרים מהותית את התכונות המכניות או החשמליות של המוצר.
 5. הכרה בסעיפי תקצוב ייחודיים:

  • הוצאה לפיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 שקלים.
  • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות ולבניית אבטיפוס של מכונות אלו בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 שקלים.
  • הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגרלי של תכנית המו?פ בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 שקלים. 
  • הוצאות לגימלון, מעבר מייצור נסיוני לייצור המוני, בהיקף שאינו עולה על 750,000 ?.
  • הוצאות לקורסים והשתלמויות מקצועיות לעובדים מקצועיים בתחומי התוכן של התכנית שאושרה, בסך של עד 25,000 שקלים.
  • הוצאות עבור פעילויות למסחור ושיווק תוצרי התכנית לארץ ולחו?ל, בהיקף של עד 15% מתקציבה המאושר של התכנית.