עובדי פלאפון מזהירים מפני שיתופי פעולה שיפגעו בספקיות הקיימות

יום ש', 5 בדצמבר 2020

מוקש חדש בדרך לצרף את איזורי הפריפריה במדינה לרשת הסלולר הארצית המהירה דור 5.

ועד עובדי פלאפון הגיש למשרד התקשורת התנגדות חריפה למהלך במסגרתו מתכנן המשרד ליצור  שיתוף-הפעולה בין החברות הסלולריות באזורי פריפריה. 

משרד התקשורת פרסם שימוע שמטרתו מתן אפשרות לחברות הסלולריות לפרוס אתרי סלולר באזורי פריפריה באופן שיתאפשר להן נדידה פנים ארצית, כלומר חברה שאין לה כיסוי באזור מסוים תוכל להשתמש באתרים של חברה מתחרה כדי להרחיב כיסוי.

שיתוף-הפעולה יתייחס ל-120 אתרים בלבד ובתמורה החברות יידרשו להרחיב את פריסת הדור הרביעי והחמישי ולהביאה לכיסוי של 95% ממשקי הבית.

העובדים מתנגדים לשיתוף-פעולה בין החברות בכל צורה מלבד שיתוף-פעולה פסיבי שבו כל חברה תאפשר לחברה מתחרה להשתמש בתרנים שלה. לדברי יו"ר ועד העובדים יחיאל שמן פתרונות אלה אינם עונים על הבעיה שמבקש המשרד לפתור. 

לדבריו מסקנות הצוות הייעודי בפלאפון מצביעות על ניסיון של צד שלישי, חברת "אלומה", להשתלט לכאורה על רשת הסלולר בישראל בתצורת Leaseback and Sale והדבר יתאפשר אם משרד התקשורת לא ימנע זאת באמצעות הטלת חובה על החברות הספקיות עצמן להחזיק באתרים, ולהקים אתרים בפריפריה.

העובדים טוענים כי "בעיית כיסוי באזורי הפריפריה נובעת מהקושי בהקמת אתרי שידור חדשים באזורים אלה. בין היתר כתוצאה מעלויות השקעה גבוהות, מכדאיות כלכלית נמוכה של החברות, ומהתנגדות רשויות וגופים להקמת תרנים. לעומת זאת, הפתרונות שמציע משרד התקשורת (שיתוף תדרים או נדידה) אינם מיועדים כלל לאזורים חסרי כיסוי ואין בהם כדי לסייע כהוא זה בהסרת החסמים להקמת אתרי שידור - הלכה למעשה, הם אינם מהווים כלל פתרון לבעיות הקיימות".

העובדים מביאים יבססים את חלששם מפני "פורצים מבחוץ" לענף ומציינים לדוגמא  כי בחודשים האחרונים פועלת חברת "אלומה" על-מנת ליישם את רעיון "הרשת המשותפת" ואף מקדמת את מימוש יעדיה באופן אינטנסיבי מול החברות בימים אלה.

 

  
 

ועד עובדי פלאפון הגיש למשרד התקשורת התנגדות חריפה למהלך במסגרתו מתכנן המשרד להרחיב את שיתוף-הפעולה בין החברות הסלולריות באזורי פריפריה. ועד העובדים טוען כי הפתרון שהציע משרד התקשורת לא יענה על הבעיה המרכזית של היעדר כיסוי בפריפריה ומזהיר מפני האפשרות שחברות חיצוניות מובילות מהלך שמטרתו הוצאת אתרי הסלולר לידיהן, תוך שהועד מזכיר את חברת אלומה שפעילה בתחום.

משרד התקשורת פרסם שימוע שמטרתו מתן אפשרות לחברות הסלולריות לפרוס אתרי סלולר באזורי פריפריה באופן שיתאפשר להן נדידה פנים ארצית, כלומר חברה שאין לה כיסוי באזור מסוים תוכל להשתמש באתרים של חברה מתחרה כדי להרחיב כיסוי. שיתוף-הפעולה יתייחס ל-120 אתרים בלבד ובתמורה החברות יידרשו להרחיב את פריסת הדור הרביעי ולהביאה לכיסוי של 95% ממשקי הבית.

עובדי פלאפון הביעו התנגדות לשיתוף-פעולה בין החברות בכל צורה מלבד שיתוף-פעולה פסיבי שבו כל חברה תאפשר לחברה מתחרה להשתמש בתרנים שלה. לדברי יו"ר ועד העובדים יחיאל שמן פתרונות אלה אינם עונים על הבעיה שמבקש המשרד לפתור. יש להורות לחברות על הקמת אתרים בפריפריה בתצורת שת"פ פאסיבי בלבד. רק באופן כזה תושג המטרה של הרחבת הפריסה.

לדבריו מסקנות הצוות הייעודי בפלאפון מצביעות על ניסיון של צד שלישי, חברת "אלומה", להשתלט לכאורה על רשת הסלולר בישראל בתצורת Leaseback and Sale והדבר יתאפשר אם משרד התקשורת לא ימנע זאת באמצעות הטלת חובה על החברות עצמן להחזיק באתרים, ולהקים אתרים בפריפריה.

העובדים טוענים כי "בעיית כיסוי באזורי הפריפריה נובעת מהקושי בהקמת אתרי שידור חדשים באזורים אלה. בין היתר כתוצאה מעלויות השקעה גבוהות, מכדאיות כלכלית נמוכה של החברות, ומהתנגדות רשויות וגופים להקמת תרנים. לעומת זאת, הפתרונות שמציע משרד התקשורת (שיתוף תדרים או נדידה) אינם מיועדים כלל לאזורים חסרי כיסוי ואין בהם כדי לסייע כהוא זה בהסרת החסמים להקמת אתרי שידור - הלכה למעשה, הם אינם מהווים כלל פתרון לבעיות הקיימות".

"יתרה מכך, גם אם המשרד יחליט בסופו של יום להעניק לחברות את אחת החלופות (שת"פ תדרים או נדידה), הדבר אינו פוטר אותן מהצורך הדחוף בהקמת האתרים ומהצורך בהתמודדות עם אותם קשיים וחסמים העומדים בפניהן כיום טרם ההחלטה.

עלויות ההקמה אינן צפויות להיות פחותות (ביחס לשת"פ הפסיבי האפשרי כבר כיום), והחסמים יישארו אותם חסמים ללא מענה. נשאלת השאלה, מה יועילו פתרונות טכנולוגיים אלה - נדידת מנויים מרשת זו לאחרת (נדידה) או מעבר מנויים מתחום תדר כזה או אחר (אקטיבי), באזורים חסרי כיסוי שבהם אין כלל אתרי השידור, כפי שהמשרד עצמו מתריע?".

העובדים מציינים עוד כי בחודשים האחרונים פועלת חברת "אלומה" על-מנת ליישם את רעיון "הרשת המשותפת" ואף מקדמת את מימוש יעדיה באופן אינטנסיבי מול החברות בימים אלה. נציין כי החלופות המוצעות משרתות באופן ישיר את חברת אלומה למימוש יעדיה וכי גובר החשש כי המשרד נכנע ללחציהן של החברות, בין אם ללחצים הישירים למתן התמריץ שאינו משרת כלל את הבעיה ואף מנותק ממנה, ובין אם ללחצים העקיפים שהופעלו באמצעות עצירת השקעות לפיתוח הרשת תוך תיאום, לכאורה, בין החברות. נדמה שהמשרד מבקש כעת להעניק לחברות הטבה מפליגה זו שיש בה השלכות קשות בהיבטים רבים, ללא כל הצדקה טכנולוגית או הרכשתית.