שיא כל הזמנים בהיקף הגיוסים במחצית הראשונה של 2021

יום ה', 15 ביולי 2021
"שהממשלה תעזור? רק שלא תתערב ולא תפריע אנחנו יודעים לעשות את המלכאה לבד" - כך התבטא בכיר בענף ההי-טק נוכח הדו"ח המפתיע לטובה של חברת עורכי הדין מיתר ו-IVC".
 
ואמנם, חברות ההיי-טק הישראליות נהנו מהזינוק החד בגיוסי ההון ברבעון השני של 2021. כך עולה מנתוני דו"ח ההיי-טק למחצית הראשונה של 2021 , שפרסמו  משרד עורכי הדין מיתר וחברת IVC.
 
מן הדו"ח עולה, כי ברבעון השני של 2021 בוצעו 230 עסקאות בהן גויס סכום שיא כולל של 6.52 מיליארד דולר. כתוצאה מכך, מספר העסקאות שהושלמו במחצית הראשונה של 2021 הגיע לכ-66% מכלל העסקאות ב-2020. בנוסף, במחצית הראשונה של 2021 נרשם שיא של גיוסי הון ע"י חברות הייטק ישראליות - 11.9 מיליארד דולר - גבוה יותר מהסכום שגויס בכל שנת 2020.
 
38 עסקאות בסכום שמעל ל- 100 מיליון דולר כל אחת היו אחראיות לכ- 50% מכלל הגיוסים במחצית הראשונה של השנה.
 
שיאים חדשים נרשמו בכל סוגי סבבי הגיוס שהתבצעו ע"י חברות היי-טק במהלך הרבעון השני של 2021. ההשקעות בסבבים מוקדמים (סיד וסבבי A) המשיכו לטפס במהלך הרבעון השני - הן במונחי מספר העסקאות והן בהיקפים דולריים - ל- 126 עסקאות בהן גויסו כ- 1.04 מיליארד דולר.
 
השקעות בסבבים מתקדמים יותר (סבבי B ומעלה) המשיכו אף הן במגמת עליה ברבעון השני: גיוס של כ- 5.48 מיליארד דולר לעומת כ- 4.66 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2021, עליה של 18% בסך ההון שגויס בסבבים אלה ברבעון הנוכחי לעומת הרבעון הקודם. כמו כן, נמשכה מגמת העליה במספר העסקאות הרבעוניות במהלך השנתיים האחרונות, כאשר נתוני החציונים מצביעים על גידול בפועל בהיקפי גיוס עסקה בסבבים בינוניים ומאוחרים במהלך המחצית הראשונה.
 
במחצית הראשונה של 2021, 79 סבבי גיוס התבצעו בסך של מעל ל- 50 מיליון דולר לעסקה, לעומת השנתיים הקודמות: 47 עסקאות ב- 2020, ו- 39 עסקאות ב- 2019.
 
התחומים המועדפים על המשקיעים לא השתנו במחצית הראשונה ועיקר הכספים זרמו לכיוון חברות בתחום הפינטק והסייבר: 57 עסקאות בחברות פינטק התבצעו במחצית הראשונה לעומת 26 בתקופה המקבילה אשתקד. חברות הפעילות בתחום הסייבר גייסו כ- 2.9 מיליארד דולר בששת החודשים הראשונים של 2021, קרוב ל- 25% מכלל הסכום שגויס במחצית, ומעבר להון שגויס ב- 2020 כולה.
 
פעילות ההייטק הישראלי בשוקי ההון הציבוריים - בארה"ב, ישראל ובורסות אחרות - עלתה משמעותית במחצית הראשונה של 2021, מה שהתבטא הן בהנפקות ראשוניות (IPOs), עסקאות SPAC והנפקות המשך.
 
מתוך 48 הנפקות ראשוניות בהן גויס סכום כולל של 8.42 מיליארד דולר במחצית זו, 7 בוצעו באמצעות מיזוג עם חברות ספאק בהן גויס סכום כולל של 2.41 מיליארד דולר. הבורסה בת"א ריכזה את המספר הגדול ביותר של הנפקות היי-טק ראשוניות במהלך התקופה (35 הנפקות), אשר סיפקו כ- 12% מהיקף ההון שגיוס. נתון זה מעיד שהבורסה בתל אביב הפכה לפלטפורמה שמאפשרת לחברות טכנולוגיה בשווי מסוים להפוך לציבוריות.
 
מייק רימון, שותף, מיתר עורכי דין, אמר כי "מאז 2013-2014 לא חזינו במספר כה גדול של חברות היי-טק ישראליות שהפכו בתוך תקופה כה קצרה לציבוריות. במחצית הראשונה של 2021 הושלמו הנפקות של 48 חברות ישראליות - בין בדרך של הנפקה 'רגילה' ובין בדרך של מיזוג עם SPAC - מתוכן 35 בתל אביב, 12 בארה"ב ואחת בלונדון.
 
"חברות אלה, בעיקר אלה שהפכו לציבוריות בארה"ב, הונפקו כל אחת בשווי מאוד גבוה ומרביתן אף העלו את שווין לאחר ההנפקה. אנו צופים שתופעה זו תימשך בתקופה הקרובה, גם אם בצורה מתונה יותר מאשר במחצית הראשונה של 2021. המשך הפיכתן של חברות פרטיות לציבוריות דרך מיזוג עם SPAC ייבחן, בין היתר, לאור חששם של רגולטורים בארה"ב וישראל מעסקאות אלה, וכן לאור הביצועים של חברות שהונפקו בדרך זו, שברבעון הראשון של 2021 היו נמוכים באופן משמעותי מאלה של חברות שהונפקו בצורה המסורתית".
 
עסקאות ה-מיזוגים ורכישות - M&A של ההיי-טק הישראלי במחצית הראשונה של 2021, עמדו על כ- 4 מיליארד דולר, קצב דומה לשנת 2020 שאף בה הייתה  ירידה. שלוש הרכישות הגדולות היו: מיי הריטג' שנרכשה ע"י פרנסיסקו פרטנרס תמורת 600 מיליון דולר; פרוספרה שנרכשה ע"י ואלמונט ו-וידו שנרכשה ע"י ג'יי פרוג - תמורת 300 מיליון דולר לכל עסקה.