שתפ ישראלי צכי במופ

יום ה', 1 באוגוסט 2019
צ'כיה וישראל מכריזות במשותף על קבלת הצעות  לפרויקטים של מו"פ משותפים, תוך התמקדות בפיתוח מוצרים ויישומים חדשניים בכל התחומים הטכנולוגיים. 
 
 
ההצעה הנוכחית מזמינה את השותפים להציג הצעות משותפות לפרויקטים של מו"פ עד ל- 22 באוגוסט 2019.
 
על השותפים לכלול לפחות חברה מסחרית ופיתוח צ'כית וישראלית אחת. השתתפות מכוני מחקר / אוניברסיטאות תתקבל בברכה כמשתתפים או קבלני משנה נוספים בהתאם לתקנות המימון של כל מדינה.
 
לפרויקט צריך להיות יתרון בולט וערך מוסף הנובע משיתוף פעולה בין המשתתפים משתי המדינות (למשל בסיס ידע מוגבר, לידים מסחריים, גישה לתשתיות מו"פ וכו ').
 
על הפרויקט להדגים את תרומת המשתתפים משתי המדינות והוא צריך להיות משמעותי לשני המשתתפים.
כל שותף שפרויקט המו"פ השיתופי שלו תואם את הקריטריונים האמורים יכול להגיש בקשה להודעה הנוכחית בהתאם לחוקים, התקנות, הנוהלים והנהלים הלאומיים בתוקף.
 
 
הבקשות יוערכו על פי החוקים, הכללים, התקנות והנהלים הלאומיים עבור כל צד: 
 
חדשנות בהצעה, פוטנציאל היישום בייצור ואפקטים שנוצרו על ידי שיתוף פעולה של שותפי הפרויקט (הערך המוסף של שיתוף הפעולה בין שותפי הפרויקט);
תוקף מדעי;
היתכנות טכנית;
עמידה בננו-טכנולוגיה;
כישוריהם של הפונים בביצוע המשימות הספציפיות;
תוצאות כלכליות צפויות מהגשמת הפרויקט;
חידוש טכנולוגי
כושר השותפים המשתתפים
הפוטנציאל הכלכלי של המוצר / השירות המוצע.
הערך המוסף של שיתוף הפעולה בין שותפי הפרויקט
יכולת השותפים (אנשי מו"פ, תשתיות, מימון, שיווק).
 
חברות יוזמנו להגיש את בקשות המימון שלהן על פי הנהלים הלאומיים
באשר לשותפים ישראלים, הגשת טפסי רשות החדשנות צפויה עד 22 באוגוסט 2019.
 
למידע נוסף:  עוזי בר-שדה
מנהל תכניות דו צדדיות - אירופה
ארגון ISERD - רשות החדשנות בישראל
טלפון + 972-3-5118185
דואר אלקטרוני uzi@iserd.org.il