תוצאות משאל SoftNews - האם ההפגנות ישפיעו

יום ו', 6 בנובמבר 2020

 

רוב מכריע של המשיבים למשאל SoftNews

סוברים כי רק התארגנות פוליטית יחד עם ההפגנות תביא להשפעה ממשית 

על משטר נתניהו .

כרבע חושבים כי יש להפגנות השפעה תקשורתית בעצם חשיפת המחאה

מיעוט אפסי חושב כי ההפגנות לכשעצמן ישפיעו על נתניהו ואנשיו