פרויקט מחשוב תהליכים פיננסיים בחברת החשמל

יום ג', 11 באוגוסט 2020

 

חברת החשמל השלימה פרויקט מחשוב עריכת הדוחות הכספיים והמצגות לדוחות אלו. מטרת הפרויקט היא ייעול תהליכי סגירת הדוחות הפיננסיים הרבעוניים והשנתיים בחברה הענקית, עם מחזור מכירות של 20 מיליארד ש"ח בשנה, כמו גם הפקת מצגות לדוחות. המערכת שהוטמעה בחברה לשם כך, מאפשרת תפקוד שוטף ועמידה בלוחות זמנים נוקשים מול הרגולטור, בעיקר בימי משבר הקורונה, בימים בהם צוותי העבודה של מחלקת הדוחות הכספיים לא נמצאו יחד במשרדי החברה. את הפרויקט שנוהל בעקבות מכרז בו זכתה קבוצת Yael, הובילה חטיבת הפיננסים והאנליטיקה בקבוצה והיקפו הכספי כמיליון שקלים.

"חשיבות הפרויקט היא בייעול תהליכי הבקרה, העריכה וההפקה של הדו"חות הכספיים, כך שהתוצר המוגש לרשות לניירות ערך ולציבור יהיה "אמין ומדוייק" מוסרים דיוויד קאהן והדס פלג, מנהלי הפרויקט מחברת החשמל. "מתוך הדו"חות הכספיים הללו נגזרות גם מצגות לדירקטוריון. זו היא עבודה מורכבת של עובדי מחלקת דוחות כספיים בחברה, שמרכזת מאות גורמים המזינים נתונים ומידע, מתוך שלל המחלקות התומכות בחברה. לכן, היה כל כך מורכב לאפיין ולבצע את הפרויקט שהיום, עובד בצורה נפלאה". 

המערכת מאפשרת תהליך מובנה ומבוקר הכולל בקרות חשבונאיות אקטיביות, חיבור מובנה בין כל חלקי הדו"ח הכספי, ניהול הרשאות, קישור ניירות עבודה באופן אוטומטי ועוד. הפרויקט מבוסס על מערכת CDM-Certent Disclosure management– המיוצגת בישראל באופן בלעדי בידי קבוצת Yael, ומוטמעת בגופים הגדולים בישראל, ביניהם רוב הבנקים בארץ, טבע, קבוצת שטראוס, חברות ביטוח, משרד האוצר ועשרות גופים נוספים. המערכת מתממשקת אל מסדי הנתונים הכספיים בחברה, ממחשבת אותם, מוסיפה להם בקרות מסוגים שונים, ומייצרת אוטומציה בין מקורות הנתונים לבין המופעים בדוחות הכספיים ובמצגות הנגזרות מהם. כל שינוי של נתון בניירות העבודה ובמערכות התפעוליות שלהם מתעדכן מיידית בדו"ח, תוך הרצת שורה ארוכה של בקרות חשבונאיות: בקרות איזון, בקרות השוואה בין דוחות, בקרות לסגירת מעגלים ותזרימים וכיוב'.