משאל SoftNews: למידה מרחוק בעד ונגד

יום ב', 26 באוקטובר 2020

 

משאל SoftNews: למידה מרחוק בעד ונגד 

להלן התשובות במדגם מייצג  לשאלות שנשאלו:

האם למידה במקוון מרחוק היא-

שוות ערך ללימוד בכיתה - 0 מסכימים
חסרת כל תועלת -
 
פתרון חלקי וזמני בלבד