סגר הקורונה מייטיב עם בזק

יום ה', 20 באוגוסט 2020

 

קבוצת בזק – עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון שני 2020:

 

·               ההכנסות הסתכמו בכ-2.16 מיליארד שקל

·               הרווח הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ-270 מיליון שקל

·               ה-EBITDA  הסתכם בכ-977 מיליון שקל

·               התזרים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-561 מיליון שקל

·               ההשקעות הסתכמו בכ-351 מיליון שקל

·               התזרים החופשי הסתכם בכ-144 מיליון שקל

תוצאותיה הכספיות לרבעון השני שהסתיים ביום 30 ביוני 2020.

 

דוד גרנות, יו"ר הדירקטוריון הזמני של בזק, "ברבעון השני של השנה הצליחה קבוצת בזק, באמצעות עבודה שיטתית של התייעלות ובמקביל פיתוח מקורות ההכנסה, לייצר תוצאות כספיות חזקות. קבוצת בזק חיזקה את יציבותה, זאת על אף מגיפת הקורונה שיצרה אי וודאות גדולה ואתגר בצד ההכנסות.

בבזק קווי אנו רואים בפעם הראשונה מזה שנתיים עלייה בהכנסות, יחד עם גידול בכמות מנויי האינטרנט. לצד זאת, החברות הבנות רושמות צמיחה במנויים וגידול משמעותי ברווחיות המצרפית שלהן.

חברת הבת פלאפון היתה הראשונה בישראל להכריז על השקת רשת דור 5 לאחר שפרסה בחודשים האחרונים אנטנות בכל רחבי הארץ, זאת לצד התקדמות משמעותית במתווה הסיבים האופטיים, המקרב את בזק קווי לקראת השקת התשתית החדשה".