שר התקשורת: אנו לפני פתיחת הדואר לתחרות

יום ד', 9 ביוני 2021
 
בהמשך לאימוץ המלצות ועדת רוזן מחודש אוקטובר 2020, משרד התקשורת מתקדם צעד נוסף לעבר רפורמה בדואר. שר התקשורת, חבר הכנסת איתן גינזבורג, הנחה בעת שהותו הקצרה בתפקיד, לפרסם את תזכיר חוק הדואר, שמטרתו, בין היתר, להביא ליישום המלצות הוועדה ולבצע שינויים בתחום הדואר ולבצע שינויים בתחום הדואר אשר ישפרו את השירותים לצרכן הישראלי. תיקוני החקיקה יאפשרו בין היתר לפתוח את שוק הדואר לתחרות מלאה, תוך הרחבת סמכויות הפיקוח והאכיפה של משרד התקשורת.
 
הרפורמה מבקשת לאמץ את המלצותיה של ועדת רוזן וביניהן: פתיחת השוק לתחרות, קיצור משך זמן העברת מכתבים וחבילות, הרחבת נגישות הציבור למרכזי מסירת דואר, קביעת תקן לזמן מענה מקסימלי במוקד הטלפוני, חובת מתן שירותי דואר בבנק הדואר בערוצים ישירים ומקוונים, הרחבה ושיפור השירותים המקוונים, ואכיפה מוגברת על הפרות. 
פרסום תזכיר החוק יאפשר לציבור הכללי ולגורמים הרלוונטים להעביר את התייחסותם לחוק המוצע בטרם יגובש נוסחו הסופי ובטרם העברתו לאישור הממשלה והכנסת.
 
פתיחת שוק הדואר לתחרות מלאה ושיפור השירות
במסגרת תזכיר החוק, מוצע לפתוח את כל תחום משלוח דואר לצרכנים פרטיים לתחרות, כך שכל בעל היתר יוכל לספק את השירותים הללו. הפתיחה לתחרות מצטרפת לתחרות שכבר מתקיימת כיום בתחום החבילות, ומשלימה את פתיחת תחום הדואר כולו לתחרות מלאה. לאחר התיקון, חברת הדואר לא תספק בבלעדיות אף אחד משירותי הדואר הפנים ארצי, ושחקנים נוספים בעלי היתר יוכלו להתחרות בה.
 
הגדלת סמכויות האכיפה והפיקוח על שירותי הדואר
לצד הפחתת רגולציה, תיקון החוק מציע להרחיב את סמכויות הפיקוח והאכיפה של משרד התקשורת על הפרות בתחום הדואר, וכחלק מכך להגדיל את סכומי העיצומים הכספיים שהמשרד יהיה רשאי להטיל במקרה של הפרה של הוראות החוק או הרישיון. 
 
לצד זאת, מוצע להקל ברגולציה על חברת הדואר, שתוכל מעתה לתת שירותים חדשים (למעט שירותים כספיים) ללא אישור מראש. כמו כן, מוצע להסיר את הפיקוח על מרבית התשלומים שגובה חברת הדואר עבור שירותי הדואר, למעט שירות שליחת מכתב בודד ב-"דואר 24", מכתב רשום ומכתב לחו"ל (חוץ לארץ).
עוד מוצע לאפשר לחברת הדואר להציע שירותי הדפסת דואר באמצעות תאגיד אחר, כמו בית דפוס לדוגמה, וכן מוצע להעניק לשר התקשורת סמכות לאשר לחברת הדואר לתת בעצמה (ולא באמצעות גורם אחר) שירות הדפסה ללקוח פרטי בתנאים שייקבעו ברישיונה.
 
שר התקשורת החדש, חבר הכנסת איתן גינזבורג: "הציבור בישראל משווע לשירותי דואר מתקדמים ולשיפור מתמיד בשירות שניתן לו. אני שמח שאחד הצעדים הראשונים שלי במשרד התקשורת הוא קידום רפורמה עמוקה ומשמעותית, שבראש ובראשונה תשפר את השירות ושתגביר את התחרות בשוק הדואר. מגיע לאזרחי ישראל להנות משירותי דואר יעילים, איכותיים ותחרותיים".
 
מנכ"לית משרד התקשורת, לירן אבישר בן-חורין: "אנו נחושים להביא שיפור דרמטי בשירותי הדואר, ומצפים שפתיחת השוק לתחרות מלאה, יחד עם הרחבת סמכויות הפיקוח והאכיפה של המשרד, יגרמו לשינוי המיוחל בתחום הדואר בישראל. חברת דואר ישראל ועובדיה כבר החלו בהנעת תהליכים לשיפור השירות לאזרח, והחוק החדש יוביל את הרפורמה קדימה לטובת הציבור. משרד התקשורת ימשיך לפקח ולוודא שהציבור זוכה לשירותים איכותיים ולא יהסס לפעול בכל הכלים העומדים לרשותנו, כדי להבטיח זאת".