הסיוע לחברות ואנשי עסקים בעת החירום - הולנד

יום א', 19 ביולי 2020

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews

 

דוברי המלה חובראשם נתניהו מציפים אותנו בהודעות על "הסיוכ הגדול" של המלשה לעסקים בישראל.

יצוין כי סיוע אמנם מוצהר  ונוטף לאט לאט אך לישראל יש מה ללמוד מ"אחינו" במערב.אנו מביאים כאן ובהמשך פרטים על צעדי סיוע של הממשלות לעסקים בעת משבr הקורונה.

והפעם ממשלת הולנד:

הממשלה בהולנד מציינת כי מדובר בישום תוכנית זמנית המאפשרת לחברות לפנות לעזרה בתשלום עלויות העבודה שלהן (משרד הרווחה והתעסוקה)
 
1. סיוע מונע פיטורים - במקום דמי אהטלה כנהוג בישראל
כל חברה המצפה לאבד לפחות 20 אחוז מהכנסותיה עשויה לפנות לסוכנות לביטוח עובדים לקבלת קצבה שתאפשר לה לשלם את שכר עובדיה במשך שלושה חודשים (עד מקסימום 90 אחוז משכר החברה) (בהתאם לאובדן המחזור). הסוכנות לביטוח עובדים תעביר לחברה מקדמה בהיקף של 80 אחוז מהקצבה המבוקשת. זה יאפשר לחברות להמשיך ולשלם את שכר עובדיהן.
 
על מנת להיות זכאים, אסור לחברות לפטר עובדים מעובדיהן מסיבות כלכליות במהלך התקופה המכוסה על ידי הקצבה. אמצעי חירום זמני זה לשימור משרות (NOW) ייכנס לתוקף בהקדם האפשרי ויחליף את התקנה הנוכחית להפחתה בשעות עבודה (ביטול werktijdverkorting). נכון להיום, משרד הרווחה והתעסוקה לא יקבל עוד בקשות בגין האחרון. בקשות שהוגשו בעבר אך טרם טופלו, יטופלו בהתאם לתכנית החדשה. חברות מוזמנות להגיש בקשה לקצבה בגין כל ירידה במחזור שהן עשויות לחוות מאז ה -1 במרץ.
 
2. תמיכה נוספת לקבלנים עצמאיים (משרד הרווחה והתעסוקה ועיריות)
הממשלה תיישם תוכנית זמנית עם כללים לתמיכה בקבלנים עצמאיים (כולל עצמאיים) ותאפשר להם להמשיך בפעילותם. התוכנית תבוצע על ידי רשויות עירוניות. עצמאים יתייחסו להליך מזורז שיאפשר להם להגיש בקשה לקבלת הבטחת הכנסה נוספת, שתעזור להם לשלם את עלויות המחיה שלהם למשך שלושה חודשים. במסגרת תכנית זו, הכנסותיהם יתאימו לסכום שכר המינימום החברתי. לא יהיה צורך בפירעון כלשהו. המועמדים לא יהיו נתונים למבחן אמצעים או מבחן הכנסות שותף. לחלופין, במסגרת תוכנית זמנית זו, קבלנים עצמאיים רשאים לבקש תמיכה במתן הלוואת הון חוזר בריבית נוחה.
 
3. כללים ביחס לתשלום מיסים וקנסות מופחתים (מינהל המס והמכס ההולנדי)
יקל על חברות שהושפעו מווירוס הקורון לבקש דחיית תשלום מס. מינהל המס והמכס ההולנדי יפסיק את גביית המסים בבת אחת עם קבלת בקשת הדחייה. דחיית התשלום חלה על מס הכנסה, מס חברות, מס שכר ומס ערך מוסף (מע"מ). אין צורך לשלם קנסות שניתן להטיל בגין איחור במס. יתרה מזאת, חברות מוחלשות פטורות מהצורך להגיש ראיות בבת אחת. יינתן להם יותר זמן לעשות זאת. הריבית על מס איחור המוטל בדרך כלל לאחר תום תקופת התשלום תופחת באופן זמני מ -4% לכמעט 0%. כלל זה יחול על כל חובות המס. שיעור הריבית על המס יופחת באופן זמני גם כמעט ל- 0%. הפחתה זו תחול על כל סוגי המס החייבים בריבית על המס. הממשלה תוריד את הריבית בהקדם האפשרי.
 
4. הרחבת היקף תוכנית הערבות למימון תאגידי (משרד הכלכלה ומדיניות האקלים)
חברות המתקשות בקבלת הלוואות בנקאיות וערבויות בנקאיות יצטרכו לפנות לתכנית מימון תאגידי (אחריות GO). הממשלה הציעה להגדיל את תקרת הערבות לתכנית GO מ- 400 מיליון אירו ל -1.5 מיליארד אירו. התוכנית תאפשר למשרד הכלכלה ומדיניות האקלים לסייע למפעלים קטנים ובינוניים על ידי ערבות של 50% מסכום ההלוואות הבנקאיות והערבויות הבנקאיות שלהם (בין 1.5 מיליון ל 50 מיליון אירו לחברה). הערבות המרבית שתוענק לחברה תועלה באופן זמני ל -150 מיליון אירו. הממשלה מתחייבת לספק את הסכום הדרוש למתן ערבויות אלה.
 
5. ניכוי ריבית על אשראי מיקרו אשראי לחברות קטנות (משרד הכלכלה ומדיניות האקלים)
קרדיטס, ספקית מיקרו-קרדיט, מממנת ומאמנת מספר גדול של סטארט-אפים קטנים, אשר בדרך כלל מתקשים לקבל הלוואות מבנק. לדוגמה, היא מספקת מיקרו אשראי לבעלי מסעדות ובתי קפה, קמעונאים, חברות טיפול אישי, חברות בנייה וספקי שירותים עסקיים. קרדיט מיישם אמצעי חירום זמני, במסגרתו תוענק לחברות קטנות שהושפעו ממגפת הנגיף דחיית החזר של שישה חודשים, והריבית על הלוואותיהן תורד אוטומטית ל -2% בתקופה זו. הממשלה תקצה עד 6 מיליון אירו לקרדיטים כדי לאפשר לה ליישם צעד זה.
 
6. ערבויות זמניות לחברות העוסקות בחקלאות וגננות (משרד החקלאות, טבע ואיכות המזון)
המשרד יחליף באופן זמני הון חוזר שהוענק לחוות ולחברות גננות כחלק מתכנית הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים לחוות קטנות ובינוניות (BL). באופן זה הממשלה תפעל בערבות להלוואות שניתנו לחוות. הממשלה מבקשת להבטיח כי היקף תכנית זו יורחב בטווח הקצר
 
7. פגישות ביחס למס התיירים (הממשלה / עיריות) ומגזר האמנות והתרבות
בהתייעצות עם איגוד עיריות הולנד (VNG), הממשלה תדון באפשרות לוותר על שומות מיסוי מקומיות זמניות שישולמו על ידי חברות ולחזור בהן מהשומות מס שהוטלו בעבר. הצעה זו חלה במיוחד על מס תיירים. יתר על כן, הממשלה המרכזית התקשרה בשיחות עם מגזר האומנויות והתרבות על מנת לוודא שהיא נהנית מהצעדים הגנריים, כמו גם מצעדים ספציפיים למגזר במידת הצורך.
 
8. תוכנית פיצויים למגזרים שנפגעו (משרד הכלכלה ומדיניות האקלים)
מספר מגזרים ייפגעו קשה במיוחד מהצעדים הקשורים לבריאות שהטילה הממשלה. לדוגמה, בתי קפה ומסעדות יסבלו מהסגירה החובה, ותעשיית הנסיעות תיפגע קשה מביטולים. נוכח המצב, יהיה קשה לחברות להחזיר את הפסדיהן לאחר  התפרצות הנגיף. לפיכך הממשלה מיישמת תכנית פיצויים עם אמצעים מתאימים לחברות הפעילות בענפים האמורים. תוכנית זו מסתיימת כעת והיא תוגש לנציבות האירופית בקרוב מאוד לבדיקה האם היא מהווה סיוע מדינה מותר.