הממשלה מנסה לסתום חור גדול ב"מתווה הגז"

יום א', 10 בינואר 2021

מאת משה שלו עuרך ראשי SoftNews

 

באיחור ניכר מנסה הממשלה לסתום חור גדול ב"מתווה הגז" הזכור לשמצה ככניעה למונופול.

שר האוצר ישראל כץ (הליכוד) ושרת התיירות אורית פרקש הכהן (כחול לבן) הודיעו במפתיע כי הם סיכמו יחדיו על הפצת תזכיר חוק ל"תיקון חוק מיסוי רווחים ומשאבי טבע להפעלת קרן העושר".
 
הם הסבירו כי "התיקון נועד להבטיח שהמונופולים ששולטים במשאבי הטבע של הציבור ישלמו את המס וההיטלים שחלים עליהם בדין, ויסייע לזירוז הפעלת "קרן העושר" למען אזרחי ישראל – קרן שתוכל לפעול רק בהצטברות של מיליארד שקל בחשבונה.
 
לדברי המציעים "התיקון המוצע בתזכיר מייעל את הליך גביית ההיטל, ופותר את בעיית התמריץ שנוצר למונופולים להגיש השגות ולערער על גובה השומה ובכך לדחות את מועד העברת התשלום שנים. לפי הנוסח המוצע, הגשת ערעור לביהמ"ש על שומת ההיטל לא תדחה את מועד החיוב בתשלום".
 
 
 
התיקון מתיחס לחוק ששינסקי שקבע כי מי שמפיק רווחים מניצול משאבי טבע – במקור רק גז ונפט, וב?2014 עם שדרוג בוועדת ששינסקי 2 גם מחצבים ומים מינרלים – ישלם מס חדש למדינה. אלא שבשנים האחרונות נוצר מצב שבו חברות – כדוגמת כיל שבשליטת עידן עופר – פונות לבתי המשפט בניסיון לדחות כמה שיותר את התשלומים למדינה מסיבות כאלה ואחרות.
 
התיקון  נועד לפיכך למנוע מצב זה ולגרום לכך שהחברות ישלמו מיידית את הסכומים המגיעים למדינה, ובמידה שייקבע מאוחר יותר בערכאות שונות כי התשלום לא היה מוצדק – יוחזר להן הכסף.  
 
המהלך השני מאחורי התיקון הוא הניסיון של האוצר לקחת הלוואה של כמיליארד שקל מקרן העושר כדי לכסות את הבור בתקציב. מדובר בשכפול של התרגיל שעשה לפני כשבוע משרד האנרגיה, ש"הלווה" למדינה לא פחות מחצי מיליארד שקל מהקרן לשיקום מחצבות, בטענה שהמדינה התחייבה להחזיר את הכסף בעתיד. אלא שבניגוד לקרן לשיקום מחצבות, גוף שפועל עשור וחצי, קרן העושר של רווחי הגז כלל לא קמה טכנית, לא נקבעו לה מנהלים ועוד אין לה כלל ועדת השקעות שהיתה אמורה לקבוע היכן בחו"ל מדינת ישראל תשקיע את הכסף. בחוק ששינסקי מ?2011 נקבע שהקרן תקום עד נובמבר 2021, ומאז עבר עשור בלי שייעשה דבר, והנה האוצר כבר מתכנן לקחת משם הלוואה.
 
בסביבת האוצר טוענים שמכיוון שקרן העושר אמורה לעבוד רק אחרי שיצטברו בה כמיליארד שקל, ומאחר שעד היום הצטברו שם רק כ?500 מיליון שקל מגביית מס ששינסקי, ממילא לא היה בה כסף כדי לפעול והקמת כמו גם תפעולה למען המדינה צולעת אם לא חמור מכך.