פחות רגולציה מתישה - היתרים במקום רשיונות תקשורת

יום ג', 11 באוגוסט 2020
משרד התקשורת בראשות שר התקשורת יועז הנדל החליט לעבור למודל של היתרים שוטפים במקום רגולציה נוקשה ומתן רישיונות בשורה של נושאים.
רק שירותים מסוימים בעלי חשיבות מרכזית כגון תשתיות סלולר, תשתית נייחת, כבלים תת-ימיים, יוסיפו להינתן בכפוף לרישיון.
 
לדברי המשרד "דרך המלך לאסדרה תהיה 'היתר כללי' ולא רישיון - היתר כללי הוא מסמך פומבי ואחיד שהשר יקבע, ולפיו כל המעוניין יוכל לעסוק במתן שירותי בזק, אך בכפוף לתנאים מסוימים ובכפוף להודעה מוקדמת ורישום במשרד התקשורת. התחלת מתן השירותים מכוח היתר כללי תוכל להיעשות בתום תקופת המתנה קצרה ביותר (כשבועיים) ולאחר בדיקה בסיסית בלבד של הפונה.
 
מעריכים כי  בשיטת ההיתרים צפויה הקלה בבירוקרטיה ועקב כך צפויה הפחתה ניכרת בהיקף השירותים הנדרשים לקבלת רישיונות מהמשרד. כך עולה מתזכיר חוק שפורסם באתר משרד המשפטים.
 
במסגרת הרפורמה, שעליה מדברים שנים במשרד, ועתה היא יוצאת אל הפועל, האכיפה תהיה בדיעבד, כלומר היתרים שיחליפו רישיונות, ייאכפו רק לאחר שיופעלו השירותים על מנת לוודא שהם ניתנים כסדרם.
 
תזכיר החוק החדש מעדכן את הגדרות ההיתרים למתן שירותי תקשורת ואת מתכונת אסדרת השירותים. לדברי המשרד לאחר שייכנס לתוקף, יופחת נטל הרגולציה הממשלתית ומאידך ימוקדו המשאבים הנחוצים לנושאים הדחופים שעל סדר היום.
התזכיר מסביר כי הגדרות בחוק התקשורת הקיים הן "הגדרות שנכתבו בשנות ה-80 ואינן מתאימות לעת הזו, שכן העולם הפך להיות יותר טכנולוגי - מחשוב ענן, אפליקציות, גישה מרחוק ודיגיטציה כללית. עקב כך, פעילות המשרד על פי חובת האסדרה הקיימת כיום היא מסורבלת ויוצרת נטל רגולטורי משמעותי על השחקנים, מעבר לנדרש".
 
"כיום מתכונת הרישוי הינה מורכבת ומצריכה הגשת פניות ובקשות שבחינתן סבוכה, ממושכת והתהליך לקבלת רישיון וההוראות ברישיון יוצרים, כאמור, נטל שהוא מעבר לנדרש ויוצרת חסמי כניסה לשחקנים חדשים ועוצרת את התרחבות בשוק".
 
לדברי המשרד, על בסיס בחינה יסודית שנערכה במשרד והשוואה מול מודלים לאסדרת שירותי תקשורת ברחבי העולם גובש תזכיר החוק בנושא. בהמשך לכך, החליט שר התקשורת יועז הנדל לפרסם את התזכיר המותאם לתקופה זו ודומה  לנהוג באירופה לקבלת התייחסויות מהציבור.
 
מוקד האסדרה לפי החוק יהיה על מתן שירותי תקשורת: פעולות שונות של הקמת רשתות ושל מתן שירותים משניים לא יהיו טעונות רישוי לפי החוק החדש, כך למשל, מספר בעלי הרישיון יפחת מכ-150 כיום לכ-30, לאחר התיקון.