בנק ישראל - מגבלות השימוש בצקים

יום א', 30 ביוני 2019

לאחר  שנושא הגבלת השימוש בכסף מזומן נכנס לתוקף - עם צליעה חמורה בישומו - מעתה החל באחד ליולי מגיע השלב השני - מגבלות גם על השימוש בצ'קים. הכל למען מלחמה בהון השחור שאינו משלם מיסים.      

א. הוראות החוק באשר לעוסק (במסגרת עסקו)

·           עוסק  יקבל או ייתן צ'ק, בכל סכום, רק כאשר שם מקבל התשלום נקוב בצ'ק כנפרע (בצ'ק שניתן בפעם הראשונה) או כנסב (בצ'ק מוסב).[1]

·           עוסק יסב צ'ק ויקבל צ'ק מוסב, בכל סכום, רק אם שמו ומספר תעודת זהותו של המסב נקובים בצ'ק.

ב.      הוראות החוק באשר לאדם פרטי:

·           בצ'ק בין שני אנשים פרטיים -  החוק מגביל רק לגבי צ'קים בסכום שמעל 5,000 שקל.  בצ'ק מעל סכום זה, שניהם יכולים לשלם או לקבל צ'ק רק כאשר שם מקבל הצ'ק  נקוב בצ'ק כמקבל (בצ'ק שניתן בפעם הראשונה) או כנסב (בצ'ק מוסב).

·           בצ'ק שאדם פרטי נותן לעוסק: בכל סכום של צ'ק, אדם פרטי  ייתן צ'ק לעוסק רק כאשר שם העוסק נקוב כנפרע  (בצ'ק שניתן בפעם הראשונה) או כנסב (בצ'ק מוסב) .

·           בצ'ק שאדם פרטי מקבל מעוסק: החוק מגביל רק לגבי שקים בסכום שמעל 5,000 שקל.  בצ'ק מעל סכום זה, האדם הפרטי יכול  לקבל צ'ק רק כאשר שמו נקוב בצ'ק כמקבל (בצ'ק שניתן בפעם הראשונה) או כנסב (בצ'ק מוסב). הגבלות החלות על שקים עבור: עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה, מתנה.

·           אדם פרטי יסב צ'ק ויקבל צ'ק מוסב, בכל סכום, רק אם שמו ומספר תעודת זהותו של המסב נקובים בצ'ק.