סין מעודדת משקיעי היטק

יום ב', 16 ביולי 2018

 

 

מדיוניות מס חדשה בסין מיועדת להקל את הלחצים הפיננסיים על חברות קטנות

ובינוניות ועל חברות היי-טק. ממשלת סין הכריזה על שבעה צעדים שייושמו במדינה

בשנה הקרובה, זאת בעקבות ניסוי מוצלח שנערך בשמונה אזורים בסין (בהם בייג'ין,

שנגחאי ופארק התעשייה סוז'ו).

בטווח הארוך צפויים צעדים אלה להפחית את נטל 

המס העומד כיום על יותר מ-60 מיליארד יואן (4.9 מיליארד דולר) המוטל על עסקים

קטנים ובינוניים ועל חברות היי-טק הפועלות בסין.

הצעדים הראשונים יצאו כבר לדרך.

תכנית שבעת הצעדים

אלה הם שבעת הצעדים שיינקטו במטרה לעודד צמיחה באמצעות הקלות מס לענף ההי-

טק ולעסקים קטנים ובינוניים:

1 .העלאת תקרת הזכאות ליחידה של מכשירים וציוד שנרכשו למטרות מחקר ופיתוח הזכאים להפחתת מס חד-פעמית .

2 .העלאת הסף השנתי המזכה עסקים קטנים ובינוניים בשיעור מועדף של מס הכנסה

מ-78,500 אלף דולר ל- 157,000  דולר.

3 .הוצאות מחקר ופיתוח מחוץ לסין יהיו זכאיות מעתה לניכוי מס.

4 .הרחבת מגבלת ההפסד ההוני הניתן להעברה בחברות הי-טק ועסקים קטנים ובינוניים

מחמש ל-10 שנים.

5 .הגדלת הניכוי לפני מס של הוצאות הכשרת עובדים מ-%5.2 ל-%8 מהתגמול הכולל של

העובד.

6 .רפורמה ביישום מס Tax Stamp על ספרי העסק: סעיפים בספרי החברה המכילים הון נפרע ועתודות יקוצצו במחצית וסעיפים בספרי החברה המחויבים כיום ב- Tax Stamp יקבלו

פטור ממס זה. 

7 .הרחבה כלל ארצית של תמריצי המס לחברות הון סיכון ואנג'לים שיאפשר ניכוי של %70

מההכנסה החייבת בגין השקעתם בחברות סטרט-אפ טכנולוגיות חדשות או בשלביהן

הראשונים.

באמצעות שבעה צעדים אלה שואפת הממשלה לחזק את תמיכתה בחברות קטנות ובינוניות

– שהן חיוניות לכלכלת סין ולתעסוקה בה. הרשויות הסיניות מקוות שהפחתת העלויות

ויצירת סביבת מס חיובית יצרו עוד מקומות תעסוקה וכן יספקו תמריצים ויעודדו את

החברות עצמן להשקיע במו"פ, לשפר את תכניות ההכשרה לעובדים, לשדרג את הציוד

ולייצר ערך של חדשנות בהיבטים שונים של העסק.

אלה הן רק חלק מהרפורמות עליהן הכריזה ממשלת סין לשיפור הסביבה העסקית.

בעתיד הקרוב צפויים מהלכים נוספים שיצמצמו את העלויות העסקיות הישירות כגון חיובי

חשמל, בשיעור ממוצע של 10 אחוזים ותקנות קפדניות יותר שיחולו על שיעורי הריבית

שגובים הבנקים על הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. אם כך יש למה לחכות. 

 

לפרטים:mepi@ptl-group.com www.ptl-group.com