האזרחים מאוכזבים

יום ו', 22 במרץ 2019
 
דוח חדש של ארגון המדינות המפותחות - OECD
חושף את אכזבת התושבים  מהשרותים שמספקת להם ממשלתם. למרבה הצער ישראל היא במקום גרוע בסקר זה.
בכל מדינה שנסקרה, למעט קנדה, דנמרק, נורבגיה והולנד, רוב האנשים אומרים שממשלתם אינה משלבת את דעותיהם של אנשים כמוהם בעת עיצוב המדיניות החברתית. במספר מדינות, ביניהן יוון, ישראל, ליטא, פורטוגל וסלובניה, נתח זה עולה ליותר משני שלישים מהנשאלים. תחושה זו של אי-חלק מהוויכוח על המדיניות עולה ברמות גבוהות יותר של השכלה והכנסה, ואילו תחושות העוול חזקות יותר בקרב אלה של משקי הבית בעלי ההכנסות הגבוהות.
 
התפיסות הציבוריות של ההגינות בחלוקת ההכנסות והישרותים מדאיגות. יותר ממחצית מהנשאלים אמרו כי הם אינם מקבלים את חלקם ההוגן בהטבות בשל מסים שהם משלמים, נתח שעולה לשלושה רבעים או יותר בצ'ילה, יוון, ישראל (80% מאוכזבים וחסרי אמון בממשלה) ומקסיקו.
 
55% מהישראלים חששים כי ילדיהם יפלו לאחור בדומה ליוון המפגרת.
במקביל, אנשים קוראים לעזרה נוספת מהממשלה. כמעט בכל המדינות, יותר ממחצית המשיבים אומרים שהם רוצים שהממשלה תעשה יותר למען ביטחונם הכלכלי והחברתי. זה במיוחד במקרה של המשיבים המבוגרים ואלה בעלי הכנסה נמוכה. בישראל אומרים זאת 64% מהנשאלים.
 
במדינות שונות, אנשים מודאגים מביטחון כלכלי בגיל מבוגר, ורובם מוכנים לשלם יותר כדי לתמוך במערכות הפנסיה הציבוריות. בממוצע של כמעט 40% אומרים שהם יהיו מוכנים לשלם תוספת של 2% מההכנסה שלהם מסים על בריאות טובה יותר פנסיה. למשיבים באירלנד יש  הסיכוי הטוב ביותר לומר שהם ישמחו לשלם מס גבוה יותר עבור טיפול רפואי טוב יותר (51%), ואחריו פורטוגל (49%), יוון וצ'ילה (שניהם 48%). צ'ילה (51%) וליטא (53%)
 
לגבי המשיבים בישראל (49%), אומרים שהם יהיו מוכנים לשלם תוספת של 2% נוספים במס עבור פנסיה טובה יותר. בישראל רק  9% מאמינים כי יקבלו סיוע מהממשלה כאשר יזדקקו לכך.
 
בכל מדינה שנסקרו, יותר ממחצית המשיבים אומרים שהממשלה צריכה להטיל מס על העשירים יותר ממה שהם עושים כיום, כדי לתמוך בעניים.