התחרות על הענן

יום ה', 4 ביולי 2019

חידושי אחסון המידע - מעצבנים את המלאכים:

"מישהו רוצה לתפוס את המקום המסורתי שלנו בעננים"