שיטפון העננים

יום א', 13 במאי 2018

המלאכים: 

"עוד מעט כבר לא יהיה מקום בשמים

מרוב תוספת העננים על ידי חברות המחשבים"