בלגן בשוק הסיטונאי בתקשורת וקנס על הוט

יום ג', 19 בינואר 2021

משרד התקשרות מתעכב כבר שנים בקביעת מדיניות ותערופים להמ שנקרא "השוק הסיטנאי" ומפרסם מיד  פעם שימוע בנושא זה.

כיום המפעילות  שירות זה חלקית הן החברות בעלות התשתית  בזק ו-IBC כאשר הוט שגם היא בעלת תשתית מסרבת וסוחבת את התנגדותה להשכרה לקמעונאים ודורשת מחיר גבוה מ"השוכרים".

בינתניים נפלה עוד צרה על ראשה של הוט (העושה בימים אלה מאמצים לגנוב חזרה לקוחות מפרטנר שסובלת מקשיי תפעול). - קנס גבוה.

עתה הודיע משרד התקשורת  לחברת הוט טלקום על כוונה להטלת עיצום כספי בסך של כ- 6 מיליון שקל מאחר שהחברה לא קיימה כנדרש את הוראות רפורמת "השוק הסיטונאי", והערימה קשיים על ספקי אינטרנט ללא תשתית לחכור מקטעי תשתית ולשווקם לצרכנים
      
מנכ"לית משרד התקשורת, לירן אבישר בן-חורין: 
"השוק הסיטונאי הינו אבן יסוד של התחרות בשוק התקשורת ואנו רואים בחומרה כל ניסיון של שחקני התשתית להקשות, לעכב או להפלות לרעה ספקיות אינטרנט המבקשות לעשות בו שימוש. 
אנו נפעל בנחישות לסכל כל ניסיון להערים קשיים על ספקיות האינטרנט בעת תהליך החיבור ללקוח -  נסיונות אלו אינם מאפשרים לחולל תחרות בריאה בשוק התקשורת?.
 
רפורמת השוק הסיטונאי אפשרה התפתחות תחרות במגזרים שונים והיא מהווה אחת מהרפורמות המשמעותיות ביותר בשוק התקשורת בשנים האחרונות. מטרת הרפורמה היא לאפשר תחרות בתחום התשתיות הנייחות ובאמצעותה, ספקי שירות חסרי תשתית נייחת בפרישה רחבה, יכולים לחכור מקטעי תשתית מבעלי התשתית- חברת בזק או הוט, ולשווק על בסיסם שירותים לצרכן, וזאת על מנת להתגבר על החסמים הקיימים בפרישת תשתית ולייצר מגרש משחקים מאוזן שיאפשר להם להתחרות.
 
על פי החלטת שר התקשורת מנובמבר 2014 בנושא אסדרת השירותים הסיטונאיים, היה על הוט טלקום להתחיל ולאפשר את פעילות השוק הסיטונאי על גבי הרשת שלה החל ממאי 2015. בפועל, ואף לאחר שנקבעו תעריפים מפוקחים לשירותים במהלך שנת 2017, הוט החלה באספקת השירות רק במהלך שנת 2018, וגם לאחר שהחלה, התגלו קשיים שלא אפשרו לספקיות השירות לספק שירותים באורח תקין לצרכנים.
 
בהסבר להטלת הקנסות המשרד סבור כי הפגיעה התחרותית אינה מסתכמת בהיעדר מעבר מנויים לשוק סיטונאי, אלא בפגיעה לטווח ארוך שיש לה אף השלכות על פיתוח רשתות מתקדמות של המתחרים, הנתפסות כמנוע צמיחה למשק שהתועלת הציבורית בצדם רבה ומגוונת.