נוכח בלבולי נתונים - הממשלה תקים מאגר מידע משולב

יום ג', 26 בנובמבר 2019
הג'ונגל וחוסר השליטה  בנתונים הלאומיים הניעו את הממשלה לאשר הקמת מאגר מידע חדש בהיקף ענק. המאגר נועד לאפשר הצלבת נתונים הנמצאים במאגרי מידע נפרדים.
 
התקווה היא שממשלת ישראל בדרך להקים את מאגר המידע הגדול ביותר שהוקם בישראל, אשר יאפשר לבחון מדיניות כלכלית?חברתית שיושמה וגם לעצב אותה מחדש.
כותרת ההחלטה  "הגברת השימוש במידע ממשלתי לצורך שיפור המדיניות והגברת האפקטיביות של פעולות הממשלה" מבטיחה לעשות סדר בבלגן המידע הממשלתי השורר עד עצם הימים הללו.
 
בפועל, תוקם ועדה שתגבש המלצות על איך להקים "אגם מידע" (DATA LAKE) שיכלול את כל המידע המנהלי של כלל אזרחי ישראל במוקד אחד. את המאגר תפעיל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס).
מציינים כי רוב המידע קיים היום, אך הוא מפוזר במספר מאגרים שאינם מקושרים זה לזה. הדבר גורם לאובדן ידע חיוני לצורך בחינת מדיניות חברתית-כלכלית שכבר בוצע או לצורך גיבוש צעדי מדיניות עתידיים.
 
העיתון "כלכליסט" מציין כי היוזמה להקמת המאגר נולדה במקרה. באגף לממשל וחברה במשרד ראש הממשלה ניסו לבדוק כמה ניצולי שואה מקבלים סיוע בשכר דירה על מנת לבחון את אפקטיביות התוכניות הרבות המיועדות לאוכלוסיה הזו. אך למשרד נדרשו ארבעה חודשים כדי להגיע למספר. התוצאה הזו טובה לעומת הניסיון לברר כמה נשים ישראליות העוסקות בסיעוד זכאיות למענק הכנסה (מס הכנסה שלילי) וכמה מהן אכן מממשות את הזכות. זאת על מנת לבחון האם מדובר בכלי אפקטיבי למשיכת נשים לאיוש משרות במקצוע הזה שנמצא בחסר.
אחרי שנה של בירורים התשובה היא שאין תשובה - עדיין לא הצליחו להגיע למספר. כאמור, הנתונים קיימים אך אין אינטראקציה בין המאגרים השונים ואין אפשרות לבצע חיתוכים בנתונים.
 
יש המערערים ואומרםי כי הפרויקט נראה גדול למידות של הלמ"ס, לפחות אם שופטים לפי דו"ח מבקר המדינה האחרון ובו פרק קשה על תפקוד הלשכה, בראשה עומד הסטטיסטיקן הלאומי פרופ' דני פפרמן. לפי המבקר, הלשכה אינה מצליחה לעמוד בכלל המשימות שהוטלו עליה, לרבות אי מתן מענה לבקשות של גורמים שונים למידע סטטיסטי.
 
"כיום הלמ"ס אינה מבצעת חלק מהמחויבויות", נכתב בדו"ח, "לרבות העברת מלוא הנתונים שדורש ארגון OECD בנושאים החיוניים לקובעי המדיניות בארץ ובעולם". עוד מעלה המבקר כי למרות שבדצמבר 2013 אישרה ועדת המכרזים של הלמ"ס את זכייתה של חברה במכרז להקמת תפעול ותחזוקת אתר אינטרנט חדש, האתר החדש עלה לאוויר רק בדצמבר 2017 ובאופן חלקי ורק בדצמבר 2018 עלה האתר החדש לאוויר בשלמותו.
המבקר מציין עוד כי הנהלת ההלמ"ס לא הגדירה נכונה את המשימות שלה לשנים 2017 ו?2018 ולצד מטרות ויעדים, לא הוגדרו בהן משימות קונקרטיות, לוחות זמנים, ומדדי תפוקה.
 
מצפים כי  יוקם צוות היגוי ובו נציגים מהלמ"ס, משרד ראש הממשלה, אגף תקציבים, משרד המשפטים, מערך הסייבר הלאומי, מיזם ישראל דיגיטלית ונציבות שירות המדינה, כדי לקבוע את הסטנדרטים לצורך הקמה וניהול "אגם מידע" שכזה. וגם כלים שיטות ואמצעים טכנולוגיים להגנה על המידע והנגשתו. גורמים במשרד ראש הממשלה מסרו ל"כלכליסט" כי ניתן להקים את המאגר מידיית אך בגלל רגישות הגוף נדרשת חשיבה עמוקה. את המסקנות יגיש הצוות בחודשיים הקרובים ואז גם יגובש תקציב לפרויקט.