ההאטה במשק בראי מחירי התשומות

יום ג', 19 במאי 2020
  -ירידה של %1.5 במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים באפריל 
- אין שינוי במדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים 
-ירידה של %2.5 במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור 
-ירידה של %7.5 במדד מחירי תשומה בחקלאות 
-ירידה של %5.0 במדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסיה 
-ירידה של %2.6 במדד מחירי תשומה באוטובוסים בקווים קבועים באפריל 6565
-ירידה של %5.0 במדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים 
 
 נתונים חדשים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מלמדים על התחלה של האטה במשק.
ההערכה היא כי אם המיתון יחריף הוא יתבטא בהחרפת הירידה במחירי תשומות נוכח ההאטה בביקושים 
 

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ירד בחודש אפריל 2020 ב-0.1% ועמד על  114.8 נקודות לעומת 114.9 נקודות בחודש קודם (הבסיס: יולי 2011 = 100.0 נקודות). מתחילת השנה עלה מדד זה ב-0.3%.

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ללא שכר עבודה ירד ב-0.3% והגיע ל-106.4 נקודות לעומת 106.7 נקודות בחודש קודם.

ב-12 החודשים האחרונים (אפריל 2020 לעומת אפריל 2019) עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב-0.5% בשל העלייה במחירי שכר העבודה ב-1.5%. המדד ללא שכר עבודה ירד ב-0.4% בתקופה זו.

חומרים ומוצרים

מדד מחירי חומרים ומוצרים ירד בחודש אפריל 2020 ב-0.3%.

מבין החומרים והמוצרים ירדו במיוחד מחירי עץ לבניה (ב- 2.6%), חומרים ומוצרים שונים (ב2.0%), אבן (ב- 1.5%), מדרגות (ב-1.4%), שיש (ב-1.2%) וברזים, סוללות ואביזרים שונים (ב-1.1%).

שכירת ציוד ורכב והוצאות כלליות

מדד מחירי שכירת ציוד ורכב ירד ב-0.5% ומדד הוצאות כלליות עלה ב-0.1% בחודש אפריל 2020.

שכר עבודה

מדד מחירי שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-0.2% בחודש אפריל 2020.

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים, לפי פרקי הבנייה

בכל פרקי הבנייה נרשמו בחודש אפריל 2020 תנודות מחירים של עד 0.5%.