הכיתה האידאלית למלחמה ב-COVID

יום ד', 15 בספטמבר 2021

מאת משה שלו 

 

העיתונות החינוכית-בריאותית- מחקרית מריצהצאלינו ל-SoftNews 

הצעות מגוונות ללימודים בכיתה על רקע המלחמה  בפגעי ה-COVID/

למשל...