מכרז ניהול רשומות המכס

יום ד', 23 במאי 2018
רשות  המכס פרסמה מכרז לניהול  מערך הרשומות של יבוא ויצוא  במדינת ישראל.
 
למכרז יכול לגשת כל גוף  כאשר המציע רשום בפנקס סוכני המכס ומחזיק בתעודה תקפה כי הוא סוכן מכס לפי הוראות חוק סוכני המכס, תשכ"ה-1965.
 
המציע הגיש למכס בכל אחת משלש השנים האחרונות (2015, 2016, 2017), לפחות 4,000 רשומוני יבוא ולפחות 3,000 רשומוני יצוא.
 
המציע מטפל בהגשת הצהרות יבוא ורשומונים ממוחשבים באמצעות מערכת ממוחשבת בעלת ממשק למערכת של רשות המסים (מערכת סחר חוץ/שער עולמי) .
 
בכל אחת מן השנים 2014, 2015 ו- 2016 היה למציע מחזור כספי בסך של לפחות שבעה מיליון וחצי ש"ח (כולל מע"מ). במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז
 
סכום הערבות הנדרשת: 500,000 שקל כערבות בנקאית
 
איש קשר: יורם זמורה, מנהל תחום תכנון ובקרה, באמצעות דוא"ל: yoramz@postil.com.
 
* להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
* את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
* לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837