משבר הקורונה -הקטנים סבלו יותר

יום ה', 22 באפריל 2021

לפי נתוני דו"ח ההיי-טק של רשות החדשנות ההשפעה של המשבר לא הייתה אחידה על פני ההייטק וחברות וסקטורים שונים נפגעו בצורה שונה. ככלל, החברות הגדולות,

חברות רב-לאומיות וחברות בתחומים מוטי-תוכנה, נפגעו פחות, דבר שהתבטא בביקוש גבוה יותר לעובדים ובצמיחה גבוהה יותר במצבת העובדים.

גודל חברה - החברות הקטנות הן הנפגעות המרכזיות

החברות הקטנות הן הנפגעות העיקריות ממשבר הקורונה בהייטק הישראלי. סטארטאפים, בעיקר בשלבים הראשונים, נסמכים על סבבי השקעות ועל גישה ללקוחות ראשונים לרוב בחו“ל.

בחודשים הראשונים של מגפת הקורונה נפגעו שני ערוצי פעילות אלה, ותרמו לקשיים שחוו חברות קטנות רבות. ניתן לראות כי בתשובה לשאלה על מידת ההשפעה של הקורונה בפעילות העסקית, כלל החברות שבהן מועסקים מעל 50 עובדים דיווחו כי נפגעו מהמשבר בשיעורים דומים %40%-50 , בהשוואה לכ-%70 מכלל החברות הקטנות. ההבדל המשמעותי הוא באחוז החברות שדיווחו על פגיעה במידה רבה: %35 בחברות קטנות לעומת %4%-9 בשאר הקבוצות