סימני עצירה בפיתוח הי-טק בישראל

יום ה', 17 ביוני 2021

בתוך ים הנתונים בדוח האחרון של רשות החדשנות לסיכום 2020 נמצאים גם כמה סימנים מדאיגים לגבי כיוונה של ישראל כ"סטארט-אפ ניישן".

פחות סטארט-אפים חדשים ודשדוש בהשקעות ה-Seed
 
בין השנים 2010 עד 2014 חל גידול משמעותי במספר הסטארט-אפים החדשים שהוקמו בישראל. ההאצה בתקופה זו נובעת מכמה גורמים: בשנים אלה הוסרו או הופחתו חסמי כניסה משמעותיים הכרוכים בהקמת סטארט-אפ, ביניהם ירידה משמעותית בעלויות, שיפור מתמיד ביכולות של מחשוב הענן ופרישת תשתיות אינטרנט סלולרי מהיר מדורות מתקדמים. גם הצמיחה בכלכלת אפליקציות המובייל ופתיחתן של מגוון תוכניות האצה שסייעו לסטארט-אפים חדשים לצמוח השפיעו על מגמה זו.
 
עם זאת, בשנים האחרונות חלה ירידה משמעותית במדד חשוב זה באופן המעלה את השאלה האם תם עידן הסטארט-אפ ניישן בישראל: בתוך חמש שנים ירדה כמות הסטארט-אפים החדשים הקמים בישראל מכ-1,400 סטארט-אפים חדשים שהוקמו ב=2014 לכמות שנאמדת ב-850 חברות בשנת 2019 ועומדת על כ-520 חברות בשנת 2020, נכון למועד פרסום הדוח. חלק משמעותי מנתוני פתיחת וסגירת חברות מתקבלים בפיגור, לעיתים של מספר שנים. לאור זאת, ונוכח האפשרות כי תקופת הקורונה הובילה לשינוי בהתנהגות היזמים,
 
קיים קושי להעריך בצורה מדויקת את מספר החברות אשר נפתחו בשנת 2020 ולכן מובא הנתון הידוע ולא התחזית. עם זאת, לפי ההערכה צפויה ירידה במספר החברות שנפתחו ב-2020 בהשוואה ל-2019. בפרט, מספר הסטארט-אפים החדשים שקמו בשנתיים האחרונות דומה לרמות שהיו קיימות בישראל לפני כעשור. אולם, מאז חלה צמיחה והתפתחות של אקו-סיסטם החדשנות והטכנולוגיה המקומי. יודגש כי טרם הושלם איסוף הנתונים הבוחן את השפעות הקורונה על כמות החברות החדשות שקמו בשנה שאופיינה ברמות אבטלה גבוהות במגוון ענפים במשק בישראל, ובין היתר בתחומים המשוועים לחדשנות משבשת כמו תיירות וקמעונאות.
 
בנוסף לירידה בכמות הסטארט-אפים החדשים, מאז שנת 2015 ניתן לראות גם ירידה במספר סבבי ההשקעה בסטארט-אפים בשלב ה-Seed. לשם השוואה, באותו הזמן הוכפלה כמות ההשקעות בסטארט-אפים בסבב A מ-220 סבבי השקעה בשנת 2015 לכ-400 סבבי השקעה בשנת 2020 וגודל הסבב הממוצע גדל גם כן. העלייה בכמות ההשקעות בסבב A, כמו גם הירידה בכמות הסטארט-אפים שנסגרים בכל שנה, עשויות להעיד כי למרות צמצום בכמות החברות החדשות, החברות שקמו היו באיכות גבוהה ולכן עלה מספר החברות שהצליחו לגייס השקעת המשך אחרי סבב ה-Seed7.
 
מגמות בפעילות סטארט-אפים בישראל
 
בחינה מעמיקה יותר של מאפייני הגיוס בשלבים המוקדמים מעלה כי מספר המשקיעים הלוקחים חלק בסבבים אלו נמצא בירידה בשנתיים האחרונות, ובפרט בשלבי ה-Seed . שילוב של ממצא זה עם הקיפאון המתמשך במספר סבבי ה-Seed שהוצג לעיל הוביל את הרשות להשיק את מסלול ?ה-Seed ההיברידי?. מטרת מסלול זה היא להגדיל את מספר המשקיעים הפוטנציאליים בשלבי ה-Seed, למקד אף יותר את משאבי קרן המו"פ במימון חברות הזנק בשלבים מוקדמים ולעודד כניסה של משקיעים איכותיים לשלבים המוקדמים באמצעות חוק האנג'לים.