AVIV AMCG ממזגת לתוכה את 'גונן עצים וסביבה'

יום ה', 30 ביוני 2022

 

חברת AVIV AMCG  מבית מטריקס,  מודיעה על  מיזוג חברת 'גונן - עצים וסביבה', החברה מובילה בתחום הייעוץ האגרונומי וסקרי העצים להיתרי בנייה, תשתיות ותוכנית בניין עיר (תב"ע). הפעילות של גונן, שתכלל בתחום בניה ירוקה בניהולה של אנני גלר-בלבן, תתמזג עם כל עובדיה לתוך AVIV AMCG  ותעבור לפעול במשרדי החברה בראש העין. היא תשתלב בחטיבת תכנון וסביבה של הקבוצה, אשר מתמחה בתכנון וייעוץ סביבתי, כלכלת סביבה, בנייה ירוקה, פיתוח בר-קיימא והנדסת סביבה.

'גונן עצים וסביבה' נוסדה בשנת 2004 על ידי האגרונום שבתאי גונן, שימשיך להוביל את פעילותה גם לאחר המיזוג. מאחוריה ניסיון של מאות פרויקטים והיא מהמוכרות והבולטות בתחומה. המיזוג יאפשר לחברת AVIV AMCG, מובילת תחום התכנון הסביבתי בישראל, לתת סל שירותים רחב יותר ללקוחותיה מענפי הנדל"ן, התשתיות והתכנון העירוני. הקבוצה מנהלת ומתכננת מגוון פרויקטים מורכבים בתחום הקיימות והסביבה ובין לקוחותיה נמצאים ארגונים ציבוריים, ממשלתיים, יזמי נדל"ן, וחברות מהמגזר הפרטי, כמו קק"ל, נתיבי ישראל, אשדר חברה לבניה, עיריית חולון, אאורה ישראל ועוד.

טל ונגר, סמנכ"ל תכנון וסביבה התייחסה למיזוג: "חברת גונן עצים וסביבה משלימה את מגוון היכולות המקצועיות שלנו בהצעת ערך רחבה לשירותי ייעוץ בשלבי התב"ע וההיתר. אין לי ספק שפעילות גונן עצים תצמח ותגדל, ותמשיך לתת שירות מקצועי ללא פשרות ללקוחותיה עם ערך מוסף ללקוחותיה וללקוחות AVIV AMCG."

אודות AVIV AMCG

קבוצת AVIV AMCG  מלווה משרדי ממשלה, רשויות, חברות מובילות במשק ויזמים בתחומי ייעוץ ניהולי, ניהול פרויקטים, תכנון וסביבה ופועלת מאז שנת 1988. בקבוצה ארבע חברות בנות בתחומי הנדסה, סביבה, תשתיות ותחבורה, והחל מינואר 2017 היא מוחזקת על ידי חברת טכנולוגיות המידע מטריקס, ומשמשת כזרוע הייעוץ שלה.