גרעון שיא תקציבי ומימוש מפגר של החלטות תמיכה

יום ב', 7 בדצמבר 2020

להלן מצבה הכספי מעורר דאגה של ממשלת ישראל שנתניהו היה מעדיף להעלים אותו מאתנו.

תוצאות נובמבר 2020 - בפעילותה התקציבית של הממשלה בחודש נובמבר נמדד גירעון בסך של 7.13 מיליארד שקל, לעומת חודש נובמבר אשתקד בו נמדד עודף תקציבי בסך של 5.0 מיליארד שקל.

החל מחודש מרץ החלו להתבטא ההשפעות של משבר הקורונה על המשק הישראלי ועל הפעילות התקציבית. משבר הקורונה משפיע באופן משמעותי הן בצד ההוצאות והן בצד ההכנסות, השפעה המתבטאת בעלייה בהוצאות הממשלה ומנגד בירידה בהכנסות ממסים, ובכך שהביטוח הלאומי אינו מפקיד עודף הכנסות על הוצאות שנוצר מפעילותו עד לסוף חודש נובמבר, על מנת לשמור יתרות לחודשים הבאים בהם צפוי המוסד לסיים בגירעון תזרימי.

הגירעון המצטבר לשנת התקציב 2020 - בחודשים ינואר – נובמבר נמדד גירעון בסך 4.136 מיליארד שקל לעומת גירעון בסך 3.37 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

עוד עולה מדוח האוצר כי הממשלה נכשלה במימוש תוכנית הסיוע למשק בהיקף 139 מיליארד שקל שאישרה. מ?700 מיליון שקל שהקצבו לתווי מזון עדיין לא הועבר שקל, ורק שליש מתקציב ההכשרות המקצועיות נוצל. 

כמוכן 16 מיליארד שקל שאותם יכלה הממשלה להוציא כסיוע למשק במסגרת הפריסה התקציבית של חבילת הסיוע של משבר הקורונה, טרם הוצאו ליעדיהם. מדובר בסכום כסף אדיר במונחי חבילת הסיוע של הקורונה שעד כה הממשלה ההקצתה  במסגרתה 101.3 מיליארד שקל — כולל הלוואות שניתנו על ידי הבנקים.