ההפסד השנתי של סלקום גדל ל-170 מיליון שקל,

יום א', 21 במרץ 2021
המאזנים מגלים שההפסד השנתי של סלקום גדל ל-170 מיליון שקל,.
תוצאות החברה כוללות גם את תוצאות גולן טלקום, החל ממועד השלמת עסקת הרכישה בספטמבר. תרומת גולן בארבעה חודשים של 2020 לרווח הנקי הסתכמה בכ-20 מיליון שקל. העמקת ההפסד מיוחסת בעיקר להפסד התפעולי שהסתכם ב-23 מיליון שקל, בהשוואה לרווח תפעולי של 24 מיליון שקל ב-2019, וזאת לאור פגיעת נגיף הקורונה בהכנסות החברה משירותי נדידה לחו"ל.  
 
את הרבעון הרביעי סיימה החברה בהפסד של 44 מיליון שקל. זהו רבעון תשיעי ברציפות אותו סלקום מסיימת בהפסד, כאשר את הרבעון המקביל סיימה בהפסד של 54 מיליון שקל. ההפסד התפעולי עמד ברבעון על 13 מיליון שקל, לעומת הפסד של 27 מיליון שקל ברבעון מקביל.
 
הכנסות החברה ב-2020 הסתכמו ב-3.676 מיליארד שקל, ירידה של 0.8% לעומת שנה מקבילה. הירידה מיוחסת לנסיגה של 5.8% בהכנסות מציוד קצה (ובעיקרם במגזר הנייח כמו ממירים) שהסתכמו ב-878 מיליון שקל.
 
למרות ואולי בגלל סגירת מרכזי הסחר והקניונים עקב משבר הקורונה גדלו מכירות ציוד הקצה במגזר הנייד (כמו מכשירים סלולריים) ב-6.5%, הודות לפעילות האונליין המואצת של רשת חנויות הסלולר דינמיקה שבבעלות סלקום. הירידה בהכנסות קוזזה כנגד עלייה קלה של 0.8% בהכנסות משירותים שהסתכמו ב-2.8 מיליארד שקל, על רקע הפגיעה בשירותי נדידה ותיירות פנים.
 
ההכנסות ממגזר הסלולר רשמו עלייה של 1% לעומת התקופה המקבילה והסתכמו ב-2.36 מיליארד שקל. ההכנסות מהמגזר הנייח (טלוויזיה, טלפוניה ואינטרנט) ירדו ב-3.2% לעומת שנה מקבילה והסתכמו ב-1.48 מיליארד שקל. הכנסות החברה ברבעון הרביעי עלו ב-4.4% לעומת הרבעון מקביל והסתכמו ב-973 מיליון שקל.
 
תזרים המזומנים נטו מפעילות שוטפת ירד ב-7.3% לעומת שנה מקבילה והסתכם ב-960 מיליון שקל. השקעות החברה הסתכמו ב-2020 ב-454 מיליון שקל, ירידה של 16.8% לעומת 2019.
 
החברה מציינת כי הוצאותיה קטנו ב-110 מיליון שקל ביחס ל-2019 (ללא פחת וללא השפעת גולן). ההון של החברה הסתכם בסוף 2020 ב-1.88 מיליארד שקל, בדומה להון בסוף 2019.
 
בתחום הסלולר קפצה מצבת המנויים מ-2.744 מיליון בסוף 2019 ל-3.204 מיליון בסוף 2020, לאור רכישת גולן טלקום שמציבה את סלקום כחברת הסלולר הגדולה בישראל, עם נתח שוק של כ-35%. סלקום שינתה בדוחות הנוכחיים את אופן שיטת הספירה כך שלא כללה 427 אלף מנויי דאטה (כמו סים לרכב) המניבים הכנסה זניחה לחברה.
 
בתחום הטלוויזיה גייסה החברה 13 אלף מנויים ב-2020, אלף מתוכם ברבעון הרביעי, כך שהמצבה עמדה בסוף השנה על 252 אלף. למרות זאת, איבדה החברה בשורה התחתונה 6 אלף מנויים במהלך השנה, לאור מחיקה של 19 אלף מנויים. מדובר על האטה בקצב גיוס המנויים ברבעון, שכן ברבעון הקודם גייסה החברה 6 אלף מנויים וברבעון לפניו גייסה 4 אלף מנויים.
 
בתחום האינטרנט גייסה סלקום השנה 15 אלף מנויים במסגרת השוק הסיטונאי, 4 אלף מתוכם ברבעון הרביעי. מצבת החברה עומדת נכון להיום על 297 אלף, 105 אלף מתוכם לקוחות סיבים אופטיים. מדובר על האטה בקצב גיוס המנויים ברבעון, שכן ברבעון הקודם גייסה סלקום 6 אלף מנויים וברבעון לפניו גייסה 4 אלף מנויים. סלקום מחזיקה יחד עם HOT בבעלות בחברת הסיבים IBC, שנכון להיום נגישה לכ-600 אלף משקי בית בישראל.