משבר הקורונה משליך לרעה גם על הענפים החזקים

יום ד', 15 ביולי 2020

דו"ח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ממצאים עיקריים: סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה 

מצב התעסוקה ואופן התעסוקה

 • ירידה באחוז המועסקים (עובדים היום בעבודה + עובדים היום מהבית) לראשונה מאז אמצע אפריל – מכ-81.5% באמצע יוני (גל 6) לכ-79.6% בגל הנוכחי.
 • גידול משמעותי באחוז המפוטרים בכלל הענפים ובכל קבוצות הגודל.
 • שיעור הפיטורים בענפי ההייטק עלה לכ-7.1% מתחילת המשבר בנוסף על כ-3% הנמצאים בחל"ת.
 • ירידה מתונה באחוז העובדים הנמצאים בחל"ת לאומדן של 7.3% בהשוואה ל-8.4% באמצע יוני.
 • אחוז העובדים בחל"ת בענף שירותי מזון ומשקאות עלה בהשוואה לאמצע חודש יוני.

פגיעה בפדיון

 • אומדני חודש יולי בהשוואה ליוני (גל 6) מעידים על פגיעה הולכת ומחמירה בקבוצת העסקים הגדולים.

הגורמים לפגיעה בפעילות החברה

 • ב-38.6% מהעסקים דיווחו שהירידה בביקוש המקומי היא הגורם הפוגע ביותר בפעילות החברה.
 • ב-17.6% מהעסקים דיווחו שהנחיות הממשלה ומשרד הבריאות הם הגורם הפוגע ביותר בפעילות החברה.

השקעות שנדחו או שבוטלו (באופן מלא או חלקי)

 • 24.9% מהעסקים דחו/ביטלו גיוסי עובדים שהיו מתוכננים, 45% מהעסקים בענפי ההייטק.

שינויים שנעשו להתמודדות עם המשבר

 • ב-23.8% מהעסקים פיתחו או שיפרו אפשרות טכנולוגית לעבודה מהבית עם נגישות למערכות.
 • ב-31% מהעסקים במסחר הקמעוני הוסיפו אפשרות של משלוח המוצר לבית הלקוח, וב-23.9% מהעסקים בענף זה פיתחו אפשרות לרכישה מקוונת של מוצריהם.
 • ב-28% מהעסקים בענפי ההייטק ביצעו שינוי במוצר או בשירות שהם מספקים.

צפי לשינוי במחירי המוצרים והשירותים העיקריים

 • ב-56.3% מהעסקים המדווחים אינם סבורים שבחודשים הקרובים יחול שינוי במחירי המוצרים או השירותים העיקריים שהם מספקים.
 • 25.7% ממנהלי העסקים בענפי הבינוי צופים שמחירי המוצרים או השירותים שהם מספקים ירדו בחודשים הקרובים.

 

בסקר נבדקו מצב התעסוקה ואופי התעסוקה לפי קבוצות עובדים שונות: עובדים בחל"ת,  עובדים שפוטרו, עובדים היום מהבית ועובדים היום במתקני החברה. 

על פי אומדני הסקר, לראשונה מאז חודש אפריל חלה ירידה באחוז המועסקים (עובדים הנמצאים היום בעבודה + עובדים מהבית היום) – מ-81.5% באמצע חודש יוני (גל 6) ל-79.6% בגל הנוכחי .

אחוז המפוטרים בענפים השונים עלה מ-4.5% מפוטרים באמצע חודש יוני (גל 6) ל-7.6% בגל הנוכחי.

אחוז העובדים בחל"ת ממשיך לרדת ועומד על 7.3% לעומת 8.4% באמצע חודש יוני. יחד עם זאת, קצב חזרת העובדים מהחל"ת ירד באופן משמעותי בהשוואה לגלים קודמים.

שיעורי הפיטורים מעידים על עלייה בכלל הענפים והקבוצות במשק. בענפי השירותים המקצועיים הטכניים, התחבורה וההובלה נרשם הגידול החד ביותר בשיעור המפוטרים – מ-2.1% באמצע יוני (גל 6) ל-7.2% בגל הנוכחי.

מבין ענפי הכלכלה הנסקרים בסקר זה, שיעור הפיטורים הגבוה ביותר נמצא בענף שירותי מזון ומשקאות – שיעור מפוטרים של 13.5%, ולאחריו בענפי הבינוי – 10.8%.

כאמור, אומדני הסקר הנוכחי מצביעים על המשך ירידה של אחוז העובדים הנמצאים בחל"ת על רקע תוכנית התמריצים של משרד האוצר להחזרת העובדים לתעסוקה. ירידה זו מתבטאת בעיקר בענפי המסחר הקמעוני והתעשייה. לעומת זאת, בענפי שירותי המזון והמשקאות (מסעדות ואולמות אירועים) חלה עלייה באחוז העובדים בחל"ת כחלק מהחזרת המגבלות על ענף זה.