דעה אישית - הכישלון המדהים של מרץ

יום ש', 20 במרץ 2021

מרץ 2021

במה חופשית - דעה אישית 

במבול הפרסומים שאני מקבל (בין היתר) ממפלגת מרץ אני נדהם מן התלישות של המסרים והניתוק – במהות ובעיקר בסגנון ובייצוג - מההווייה הריאלית היום בישראל.

דיבור  לא מובן על "זכויות אדם"

מרץ מדברת הרבה על "זכויות האדם":  מושג שלא אומר כלום למי שלא חי בעולם התאוריה. אין פרוט קונקרטי אין דיבור בלשון "מה הפגיעה עושה לך".

פטריוטיות היא מקור לגאווה

מרץ מדברת "נגד הכיבוש"  והופכת את עצמה ללא פטריוטית בקרב רוב בני העם שנרדף אלפי שנים ושמר על זהותו ומסורתו וחוזר בדין ובצדק למולדתו ההיסטורית.

יש להדגיש את כי השמאל הוא פטריוטי לא בהכללה אלא בגינוי חריף של כל כוונה הצהרה ומעשה שכוונתם לפגוע במדינת היהודים.

השמאל תומך תמיכה מלאה בכל פעולה להגברת הביטחון.

להימנע מגינוי חיילי צהל אלא במקרים יוצאי דופן ומפורטים.

יש להדגיש כי הכניסה ל"שטחים" באה כתוצאה מתוקפנות הערבים אך סיפוח כל השטחים יטיל עלינו אסון – ולפרט: יהיו סיכסוכי דת, חובה לשאת בתקציבי ענק עבור הערבים, איבוד האופי היהודי והדמוקטי – הכל תוך פגיעה בכל אחד מאיתנו.

להצהיר בבהירות כי השמאל תומך בשילוב גושי ההתישבות  מעבר לקו הירוק במדינת ישראל.

הצהרות כלכליות ריקות

ומה  לגבי מילים כלליות כמו "שוויון"  או "סיוע לפריפריה"  שאינן קונקרטיות, וחסרות המחשה מעשית.

במקום אלה חייב השמאל ומרץ בתוכו להיות ברור.

להציג תוכנית כלכלית קונקרטית כולל:

חינוך חינם מועדף  לבני השכבות החלשות

מימון חוגי העשרה בפריפריה על ידי המדינה

מימוש ואכיפה של שכר שווה לעבודת שווה של גברים ונשים

מחויבות להבטיח דירה במחיר מוזל לכל זוג צעיר על בסיס מדרג הכנסה

התחיבות כי  הוצאות תקציב המדינה  על כל מרכיביהן כולל תמיכה בשירותי הרשויות המקמיות ידורג לפי העדפה לפריפריה (תוך פרוט התחומים).
 

מבחינת נציגות

הכרחי שמרץ תקיים את כל כנסיה באיזורי הפיתוח המקופחים

תציג נציגות מלאה של בני כל העדות בכל סניפיה ברחבי כל הארץ , מוסדותיה ודובריה

תברך על חיזוק והכרת המסורת היהודית והקנייתה לכל שכבות האוכלוסיה ללא כפייה.

הקלות לחרדים להשתלב בשוק העבודה על ידי מימון תקופת הסתגלות - מהממשלה.

 

משה שלו

0544671245