מענקים להעסקת עובדים ערבים בהיי-טק

יום ב', 8 בפברואר 2021
הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה מעניקה סיוע בהיקף של כ-13 מיליון שקלים  לעסקים בענפי התעשייה עתירת הידע אשר ישלבו עובדים חדשים מהאוכלוסייה הערבית, 
 
מי יכול להגיש בקשה למענק
יכולים להגיש בקשה, תאגידים או עוסקים מורשים, שעיקר עיסוקם הוא באחד מענפי התעשייה עתירת הידע והם מעוניינים להעסיק גברים ונשים מהאוכלוסייה הערבית (לרבות בדואים, דרוזים וצ'רקסים) שזו עבודתם הראשונה בתחום לימודיהם ("מתמחים").
 
על מגישי הבקשה להתחייב להעסקת 2 מתמחים לפחות, בהיקף משרה מינימאלי של 50% לעובד.
 
הכללים המלאים לקבלת המענק מפורטים בהוראת מנכ"ל 4.20 – "התוכנית לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית שזו עבודתם הראשונה בענפי התעשייה עתירת הידע".
 
המענק יינתן עבור מתמחים העונים, בין היתר, על התנאים הבאים:
 
סטודנטים או בוגרי תואר אקדמאי מוכר על ידי המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) או הנדסאים, מהמקצועות הטכנולוגיים, מדעים מדויקים או הנדסה.
זו עבודתם הראשונה בתחום
שכר ברוטו מינימאלי בגובה 6,890 ? למשרה מלאה
 
מה כולל המענק
השתתפות של 40% מעלות שכר המתמחה ועד 115,200 שקלים למשרה.
 
יתאפשר לקבל מענק נוסף של עד 10,000 שקלים עבור הוצאות מנהלתיות, למי שיקלוט 5 מתמחים ומעלה.
 
בחירת מקבלי הסיוע תעשה בדרך של כל הקודם זוכה (FIFO) ועד לגמר התקציב.
 
איך מגישים בקשה
ניתן להגיש בקשות עד ליום 22.03.2021 בשעה 13:00.
 
טרם הגשת הבקשה יש לעיין בתנאי המסלול המופיעים בהוראת מנכ"ל 4.20 מיום 24.1.2021, בנוהל ובנספחים הנלווים לה.
 
להגשת בקשה להשתתפות במסלול, מלאו והגישו "טופס מילוי פרטים" (נספח 1 להוראה) לכתובת דואר אלקטרוני: yazamim@inbal.co.il.