סיסקו ישראל בתהליכי חיסול

יום ג', 27 ביולי 2021
בדרך החוצה - באחרונה הודיעה סיסקו ישראל לרשות המסים כי פנתה לבית המשפט בבקשה לאישור חלוקת כל ההון העצמי שלה כדיבידנד. 
 
נראה כי אחרי שקיצצה 1,000 מתוך 1,500 העובדים בישראל בארבע השנים האחרונות: סיסקו העולמית רוצה להעביר יותר ממחצית הנכסים של הסניף הישראלי לחו"ל. דירקטוריון סיסקו סיסטמס ישראל, החברה?הבת, החליט לאחרונה לחלק דיבידנד של 570 מיליון שקל – כל ההון העצמי של החברה – לבעלת השליטה (100%), חברת סיסקו סיסטמס הולנד.
 
משמעות חלוקת הדיבידנד היא העברת יותר ממחצית מנכסי החברה הישראלית לחו”ל, העומדים נכון ל?31.1.21 על כ?970 מיליון שקל, מתוכם נכסים שוטפים של 487 מיליון שקל — 75 מיליון שקל מהם מזומנים ושווי מזומנים. את הדיבידנד תממן סיסקו, בין היתר, מהסבת הלוואות שניתנו לחברות קשורות לטובת סיסקו הולנד.
 
סיסקו ישראל מוחזקת על ידי סיסקו ארה"ב, שהיא אחת מ?50 החברות הגדולות בעולם ושנסחרת בנאסד"ק בארה"ב לפי שווי של 226 מיליארד דולר. החברה העולמית מתמחה בניהול תקשורת פנים?ארגוניות. היא ביצעה בעבר כמה רכישות בישראל, בשווי כולל של כמה מיליארדי דולרים. 
סיסקו ישראל מעסיקה כיום 500 עובדים בנתניה, קיסריה ותל אביב. בעבר החזיקה מרכזי פיתוח גם בחיפה ובירושלים שנסגרו. 
 
סיסקו ישראל, כך עולה מהדו"חות הכספיים שלה לשנת 2020 רשמה הכנסות של כ?500 מיליון שקל מהשירותים שהיא העניקה לחברה האמריקאית לעומת 558 מיליון שקל ב?2019. במחצית הראשונה של 2021 ההכנסות מהחברה העולמית עמדו על 237 מיליון שקל.
 
סעיף ההוצאות הגדול של סיסקו ישראל הוא מחקר ופיתוח, רובו כשכר, שהיווה בממוצע כ?70% מההכנסות בשנים 2020-2019. אחריו סעיף הוצאות השיווק שעומד על ממוצע של 20%, וסעיף הוצאות הנהלה וכלליות שעומד על 5%.
הרווח התפעולי של החברה הישראלית בשנת 2020 עמד על 22 מיליון שקל, המהווים כ?4.5% מההכנסות. זאת לעומת 19 מיליון שקל בשנת 2019 המהווים כ?3.5% מההכנסות. במחצית הראשונה של 2021 רשמה סיסקו ישראל רווח תפעולי של 15 מיליון שקל, המהווים כ?6% מההכנסות.
 
עם זאת, ולאור הזרמת כספים גדולה מסיסקו העולמית, הרווח הנקי אחרי מס של סיסקו ישראל עמד על 150 מיליון שקל בשנת 2020. מדובר בסכום של 148 מיליון שקל שהועברו לקיזוז תשלומי המס בגין מניות בחברה העולמית שקיבלו עובדי החברה הישראלית בשנים 2016-2013. כלומר, החברה העולמית, לפי ההסכם עם הסניף הישראלי, היא זאת שנושאת בתשלומי המס על המניות שקיבלו העובדים הישראלים, ולכן היא העבירה את הסכום.