בנק ישראל - המגזר העסקי הוסיף לרדת באופן חד ברבעון השני לרמה שלילית מאוד

יום ג', 28 ביולי 2020

בנק ישראל: ממצאים שליליים ומדאיגים בסקר החברות לרבעון השני של שנת 2020

סקר החברות האחרון, שנערך מאמצע חודש יוני עד השבוע השלישי של יולי השנה מצביע על התכווצות משמעותית של פעילות המגזר העסקי ברבעון השני של 2020, בשל משבר הקורונה. מאזן הנטו בסך המגזר העסקי הוסיף לרדת  באופן חד ברבעון השני לרמה שלילית מאוד, מתחת הרמה שנרשמה ברבעון הראשון של 2009 והרמה שנרשמה בשנים 2001-2002 

מאזן הנטו של התפוקה בתעשייה ירד בחדות ברבעון השני לרמה שלילית יותר מהרמה שנרשמה ברבעון הראשון ומובהק סטטיסטית. המאזן השלילי משקף הערכה לירידה בכל הפרמטרים של הפעילות, ובפרט במספר העובדים, בשיעור הניצול של המכונות והציוד ובמכירות. החברות מעריכות, על יסוד ההזמנות לרבעון הבא, שהמכירות ימשיכו לרדת ברבעון השלישי, הן לשוק המקומי והן ליצוא.

מאזן הנטו של הפדיון בענף השירותים ירד בחדות ברבעון השני לרמה שלילית יותר מהרמה שנרשמה ברבעון הראשון ומובהק, והוא משקף ירידה חדה במכירת השירותים בארץ ובחו"ל וירידה במספר העובדים, עקב משבר הקורונה והוצאתם של עובדים רבים לחל"ת. בענף צופים כי ברבעון הבא הפעילות תמשיך להתכווץ, והחברות מדווחות שההזמנות מחו"ל ירדו.  

 

מאזן הנטו של המכירות בענף המסחר ירד בחדות ברבעון השני לרמה שלילית יותר מהרמה שנרשמה ברבעון הראשון ומובהק, עקב משבר הקורונה, ההגבלות וההנחיות של התו הסגול והירידה החדה במספר העובדים עקב הוצאתם לחל"ת. בענף צופים שיפור במכירות ברבעון הבא.

בשאר הענפים מספר התשובות קטן מכדי להעניק לממצאים תוקף סטטיסטי ברמת הענף.

כאשר בוחנים את מגבלות הביקוש וההיצע, מוצאים הקלה ברבעון האחרון בענף השירותים, והחמרה במגבלות הביקוש והקלה במגבלות ההיצע בענפי התעשייה והמסחר. כאשר בוחנים את המגבלה שמציבים קשיי המימון, ניתן לראות הקלה משמעותית ברבעון האחרון, וההקלה הגדולה ביותר במגבלת המימון נרשמה בקרב החברות הקטנות  לאחר ההפעלה של קרן ההלוואות הממשלתית הייעודית לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים עקב משבר הקורונה.