סערה לאחר סיכום מכרז ממשלתי להקלת הנגישותם של מוגבלים לרשת

יום ב', 21 במרץ 2022

סערה לאחר סיכום מכרז ממשלתי להקלת הנגישותם של מוגבלים לרשת האינטרנט הציבורית.

תובעים במשפט בנושא טוענים:

"ההצעה הזוכה - נמוכה ב-75% ממחיר השוק"
עוד נטען כי ועדת המכרזים סתרה את עצמה.
 
רשות התקשוב הממשלתית בחרה בחברת "נגיש בקליק" במכרז הנגישות, לאחר שהחברה הציעה את הצעת המחיר הזולה ביות ונמוכה בהרבה ממחיר השוק במסגרת מכרז פומבי לאספקת מערכת נגישות. מטרת המכרז  לאפשר לציבור האנשים עם מוגבלויות לקבל שירות באמצעות האינטרנט אצל משרדי הממשלה וגופי סמך.  
 
הנתונים נחשפו עתה בבקשה לצו ביניים אשר הגישה חברת ת א.י.11 מייק-סנס פתרונות הנגשה, לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהלים, באמצעות עו"ד אלעד בצר. המגישה הייתה אחת משתי המשתתפות במכרז והפסידה בו. 
 
במכרז - תקופת ההתקשרות נקבעה ל-3 שנים ובתוספת 3 שנות אופציה, כך שמשך תקופת ההתקשרות לכל היותר עשוי להגיע לכדי 6 שנים. שווי המכרז הוא כ-3 מיליון שקל לשנה ויכול להגיע ל-18 מיליון שקל. 
לטענת המבקשת המחירים שננקבו על ידי המציעה הזוכה, חברת נגיש בקליק, ביחס למערכת היו נמוכים בשיעור של כ-75% ממחירי השוק.  עוד טענה המבקשת כי ועדת המכרזים לא עימתה את הזוכה במכרז ביחס ליכולותיה האמיתיות לעמוד בהצעתה במשך כל תקופת ההתקשרות. 
 
המבקשת מוסיפה שוועדת המכרזים סתרה עצמה כאשר בפרוטוקול אחד קבעה כי המחירים שהוגשו למכרז הינם מחירי השוק ואילו בפרוטוקול אחר קבעה כי מחירים הנמוכים בשיעור של כ-75% הם הם מחירי השוק. התובעת מוסיפה ש"במישור הטכני והאיכותי המערכת, על כל מאפייניה, שהוזמנה במכרז על ידי  רשות התקשוב אינה תואמת למערכת שנבחרה כמוצר של הזוכה במכרז. עובדה זו יכולה, אולי, להסביר את פער המחירים בין שתי ההצעות במכרז".
הבקשה לצו נדחתה, אך רשות התקשוב וחברת נגיש בקליק התבקשו להשיב בתוך שישה ימים לעתירה.
מכרז הנגישות הנוכחי הוא המכרז השני שנערך בתוך זמן קצר לאחר שהמכרז הראשון בו זכתה התובעת נפסל  ורשות התקשוב בחרה לצאת במכרז חדש.