משרד התקשורת חזר בו מסרוס התחרות

יום ד', 8 באפריל 2020
 
בעקבות הביקורת (כולל ממסרי SoftNews)  משרד התקשורת מתקפל: הודיע עתה  כי הצעת החוק לעצירת ניידות המספרים בסלולר לא תקודם בשלב זה. 
 
כמוזכר בימים האחרונים הושמעה ביקורת תקשורתית רחבה כנגד המהלך ועל הפגיעה בתחרות, ביניהם מפי בכירים בענף התקשורת. הגורמים סברו, כי אין זה מן הנמנע שבמשרד התקשורת לא מתכוונים באמת להגיש את הצעת החוק, וכי כל מטרתה לייצר רעש תקשורתי שיפעיל לחץ על החברות לעצור את הניודים.
 
ב-18 במרץ הודיע שר התקשורת, דוד אמסלם, כי עקב משבר הקורונה הוא עוצר את ניידות המספרים לשבועיים, לנוכח צמצום כוח האדם בחברות הסלולר וכדי שיוכלו למקד משאבים בעומסים שחווים מוקדי שירות הלקוחות. בהמשך הבינו במשרד כי לשר אין סמכות לעשות זאת, התקפלו אך אסרו על החברות פרסום ושיווק הקשורים בניידות, בין שבעצמן ובין שדרך משווקים חיצוניים.
 
למרות הביקורת הרבה, הצוות המשפטי במשרד התקשורת החל להכין את הצעת החוק לעצירת הניידות, כך שאם ירצה המנוי לעבור חברה הוא יידרש לוותר על המספר. במקביל, הוצע שהחברות לא יוכלו להעלות בתקופה זו מחיר למנוי שתמה תכניתו. מהלך זה היה צפוי להתנגדות של משרד המשפטים, אגף תקציבים במשרד האוצר, וועדת כלכלה ורשות התחרות.
 
התירוץ בהודעת משרד התקשורת על סרוס התחרות היה  "כזכור המהלך לריסון מאמץ השיווק של החברות בעת הנוכחית, בו ממוקדות החברות בימי שגרה, היה להסיט את מרכז הכובד, לטיפול בכשירות המערכות ומתן תמיכה טכנית לציבור ובד בבד לאפשר לחברות לעמוד בהנחיות משרד הבריאות, שכאמור, כפו צמצום בכוח אדם בחברות. בקשה זאת אף עלתה באופן יזום על ידי חלק ממנכ"לי החברות".