הצמיחה עלובה: אך ענפי השירותים - כולל היטק - בולמים את המשק מנפילה

יום ד', 23 באוקטובר 2019
הלמ"ס:  העלייה המתונה בתוצר ברבעון השני השנה משקפת ירידות בהוצאה לצריכה פרטית ובהשקעות בנכסים הקבועים שהושפעו מירידה משמעותית ביבוא כלי הרכב לאחר העלייה ברבעון הראשון השנה, לעומת זאת, חלה עלייה ביצוא הסחורות והשירותים ובהוצאה לצריכה ציבורית. בנוסף חלה עלייה ביבוא הסחורות והשירותים.
 
בין הממצאים: 
=עלייה של 2.7 אחוז בלבד  בתמ"ג ללא מיסים נטו על היבוא.
=יציבות בתמ"ג העסקי במחירי שוק.
=עלייה של 10 אחוז  ביצוא סחורות ושירותים (למעט יהלומים וחברות הזנק)
=ירידה של 0.9 אחוזים בהוצאה לצריכה פרטית (למעט מוצרים בני קיימה עלייה של 7.7 אחוזים)
=ירידה של 7.5 אחוז  בהשקעות בנכסים קבועים
=עלייה (לא נשלטת) של 11.6 אחוז  בהוצאה לצריכה ציבורית
=עלייה של 3.3 אחוז  ביבוא הסחורות והשירותים 
 
בולט לטובה יחסית יצוא הסחורות והשירותים למעט חברות הזנק ויהלומים שעלה ברבעון השני של 2019 ב-10 אחוזים  בחישוב שנתי.
 
העלייה ביצוא ברבעון השני של 2019 משקפת עלייה ביצוא השירותים (שעיקרו היטק) למעט חברות הזנק של 7.5 אחוז  בחישוב שנתי. יצוא ענף התעשייה בכללו עלה בשיעור של 9.6 אחוז  בחישוב שנתי, יצוא ענף החקלאות והיהלמים ביריזדשדה בולטת.