פיילוטים בפינטק

יום ה', 26 באוגוסט 2021

 

תאריך אחרון להגשה 

10/10/2021
 

רשות החדשנות ורשות ניירות ערך, מזמינים חברות טכנולוגיות ישראליות, להגיש בקשות לקבלת סיוע לביצוע פיילוטים בארץ ובחו"ל. הסיוע כולל גישה למאגר המידע של הדיווחים הפומביים במגנ"א ברשות ניירות ערך ולמאגר של נתוני מסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, ליווי מקצועי של סגל רשות ניירות ערך ותמיכה כספית. ההגשה באמצעות מסלול הטבה מס' 2 (מסלול משנה י"א). 
על המוצרים המוגשים למסלול זה, להיות בשלים להרצה (לאחר בחינת היתכנות ופיתוח מרבית המוצר) וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

*גופים פיננסים המעוניינים לשמש כאתרי הרצה לחברות הפינטק, מוזמנים לפנות ישירות לרשות לניירות ערך (הפרטים נמצאים מטה) ולבחון התאמת הפרויקט לתכנית או להרשם כאתר הרצה פוטנציאלי. 

קהל יעד

 • המסלול מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות המעוניינות לבצע פיילוט בתחום הפינטק.
 • אתרי ההרצה יוקמו ויפעלו במשרדי רשות ניירות ערך, במשרדי הגוף הפיננסי או במשרדי החברה.
 • במקביל לפיילוט בישראל ניתן לקיים פיילוט באתר הרצה בחו"ל.

גובה המענק

 • תינתן תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהתקציב המאושר.
 • תמיכה כספית בשיעור חריג של 60% מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על ייעול ושיפור שווקי ההון או ענפי השירותים הפיננסיים בישראל.

תחומים מועדפים

האתגרים שנמצאים במוקד עשיית רשות ניירות ערך:

 1. בחינת היתרונות המיוחסים לטכנולוגיות חדשות ומתקדמות בדגש על DLT לפיתוח שוק ההון בפרט בהקשר של פיתוח פלטפורמות מסחר, סליקה ותשתית בורסה. 
 2. הרחבת נגישות הציבור למידע פיננסי, לשירותים ולמוצרים חדשנים בתחום המידע הפיננסי וייזום התשלומים (Payment Initiation), דרך ממשקי תוכנה פתוחים עם גופים פיננסיים (Open APIs).
 3. שיפור תהליך הכרת הלקוח, והתאמת מוצרי השקעה עבורו, אשר יעודד ייעוץ וניהול השקעות דיגיטלי והנגשתם ללקוחות קטנים, או ישפר את תהליכי ההשקעה המסורתיים.

לתשומת לבכם: ניתן להגיש בקשות בנושאים נוספים שאינם מצוינים לעיל כל עוד הם תואמים ומקדמים את אסטרטגית רשות ניירות ערך ותפקידיה. 

תנאי סף

• על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
• יש לספק LOI (letter of intent) מאתר ההרצה, המביע את הסכמתו לשתף פעולה עם מגישת הבקשה בפיילוט המתואר בבקשה, לרבות השקעת המשאבים הדרושים לשם כך.
• על מגישת הבקשה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותמסלול הטבה מס' 2, ונהלי המסלול
קריטריונים להערכת בקשה

 • קידום וייעול רשות ניירות ערך וטכנולוגיות פינטק בישראל.
 • רמת החדשנות ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית. 
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה, שיתוף הפעולה בין החברה לרשות ניירות ערך והתועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי התאמה לשווקי היעד בארץ ובחו"ל ומסחור.

אופן הגשת בקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות. מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בדף מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום הפינטק.
ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ‏10/10/2021 בשעה 12:00 בצהריים. תשובות ימסרו בחודש דצמבר, 2021.

יצירת קשר

 • לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00
 • לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם זירת חברות בצמיחה בדוא"ל: growt@innovationisrael.org.il
 • לרשות ניירות ערך ניתן ליצור קשר עם יעל וייס אפרון, מנהלת חדשנות ברנ"ע בטלפון: 03-7109972 או בדוא"ל:  Yaelw@isa.gov.il
 • לבורסה לניירות ערך בתל אביב ניתן ליצור קשר עם נתנאל עודד בטלפון: 076-8160583 או בדוא"ל: Netanelo@tase.co.il