איפה השכר הטוב ביותר

יום ה', 11 בנובמבר 2021

סקר חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חוזר ומגלה את הידוע לרבים: השכר הטוב ביותר הוא בענפי ההי-טק והתקשורת.

חודש אוגוסט 2021 – על פי נתונים מקוריים (עובדים ישראלים)

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 11,799 ש"ח, עלייה של 2.4% לעומת אוגוסט 2020 (11,526 ש"ח).

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים היה 10,964 ש"ח, כמעט ללא שינוי לעומת אוגוסט 2020 (עלייה של 0.2%).

מספר משרות השכיר היה 3.713 מיליון, עלייה של 7.9% לעומת אוגוסט 2020 (3.442 מיליון).