סקטור ההיי-טק מנצח גם ביצוא

יום א', 26 בספטמבר 2021
הייצוא הישראלי צפוי לעמוד על יותר מ-135 מיליארד דולר בשנת 2021.
כך לפי נתוני מיהל סחר חוץ במשרד הכלכלה.
 
כלל היצוא של ישראל במחצית הראשונה של 2021 גדל בשיעור מרשים של 24 אחוז ל-67.6 מיליארד דולר.יצוא השירותים כול ענפי המחשוב והתקשורת לסוגיהם עבר לראשונה את היקף היצוא של  סחרות. והוא מהווה 51.4 מכלל היצוא הישראלי.
 
מדובר בשיא של כל הזמנים; היצוא בשנה שעברה עמד על 114 מיליארד שקל; בולטת העובדה שתהמיל היצוא מישראל משתנה בשנים האחרונות, כאשר ניכרת עלייה ביצוא השירותים.
 
נתוני השנה האחרונה מצביעים על ירידה של כ-1.5% ביצוא הסחורות והשירותים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
 
על אף צמצום בהיקף יצוא הסחורות והשירותים בשנת 2020, מדובר בירידה קלה לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במינהל סחר חוץ מסבירים צמיחה שלילית זו בעיקר בירידה המשמעותית ביצוא שירותי תיירות, שהצטמצמו בכ-66% שהם כ-5 מיליארד דולר. בחישוב רב שנתי, צמח היצוא בשיעור שנתי ממוצע של כ-3.9% בין השנים 2017-2020.
 
סקטור שהושפע משמעותית באופן שלילי ממשבר הקורונה ברחבי העולם ותרם רבות לירידה בהיקף היצוא בכלל ויצוא השירותים בפרט הינו סקטור התיירות. בנוסף, יצוא ממכירת חברות הזנק, שהצטמצם כתוצאה ממיעוט רכישות ברחבי העולם כחלק מהמשבר הכלכלי, ירד בשיעור של כ- 75%.
 
השפעת הקורונה
היצוא הישראלי כאמור חווה ירידה בשיעור של כ- 1.5%. נתון זה הינו משמעותית טוב יותר מאשר מרבית המדינות המפותחות. התוצאות הטובות יחסית של היצוא הישראלי גרמו להשפעה חיובית משמעותית על התוצר הישראלי בשנת 2020 אשר הצטמצם בשיעור נמוך יחסית של כ-2.5% לעומת ירידות משמעותיות הרבה יותר במרבית המדינות המפותחות ברחבי העולם.
 
במשרד הכלכלה מציינים שמגזר ההיי-טק מהווה את מקור צמיחת היצוא המשמעותי ביותר עבור היצוא הישראלי בשנים האחרונות ובמיוחד בשנת משבר הקורונה - מגמה זו צפויה להימשך ואף להתחזק בשנה הקרובה .
 
בתוך כך, יצוא התוכנה ושירותי המיחשוב המהווים את עיקר יצוא שירותי ההייטק צומחים בשיעור הגבוה מ -20%.