דואר ישראל בוחן סגירת עשרות סניפים

יום א', 15 באוגוסט 2021
חוק ההסדרים שעומד לפני אישור בכנסת כולל בין היתר רפורמה מקיפה בדואר.
בחוק ההסדרים הקרוב צפויה  להיות מקודמת רפורמה שמציעה לפתוח את תחום משלוח הדואר לצרכנים פרטיים לתחרות, כך שכל בעל היתר ממשרד התקשורת יוכל לספק את השירותים ובכך תורחב התחרות שקיימת כבר היום בשוק החבילות, תוך ביטול הבלעדיות של דואר ישראל בשירותי הדואר הפנים ארצי.
כן מציעה הרפורמה להרחיב את סמכויות הפיקוח והאכיפה של משרד התקשורת על הפרות בתחום הדואר ולהגדיל את סכומי העיצומים הכספיים שהוא רשאי להטיל במקרים של הפרות החוק או הרישיון. מנגד מציע התיקון לחוק לאפשר לדואר ישראל להציע שירותים חדשים, למעט שירותים כספיים, ללא קבלת אישור מראש. הקלה נוספת לדואר היא בהסרת הפיקוח ממרבית התשלומים שהיא גובה על שירותי דואר, למעט שליחת מכתב בודד בשירות "דואר 24", מכתב רשום ומכתב לחו"ל.
ההמלצות מסתמכות על ועדת רוזן שהוקמה על ידי שר התקשורת לשעבר איוב קרא בשנת 2018 במטרה לבחון את הרגולציה בתחום הדואר ליחידים. בראשות הוועדה עמד דניאל רוזן, מנכ"ל משרד התקשורת בעבר. 
 
במסגרת זו  בחברת דואר ישראל נערכים ליישום המלצות ועדת רוזן שהוכנסו לחוק ההסדרים ובוחנים בימים אלה את סגירתן של עשרות סוכנויות שמעניקות שירותי דואר בישראל.
 
"כלכליסט" מציין כי   בדואר פנו בשבועות האחרונים למספר זכיינים המפעילים סוכנויות של הדואר והודיעו להם על כך שהם בוחנים את המשך פעילותם. 
מהלך זה תמוה במקצת שכן  בדור מציינים שהיקפי ההזמנות חוזרים לרמות של 2019 עם מעבר לרווח - ומודים שעדיין יש עיכובים בהטסות ובשרשרת האספקה. 
 
אחת הסוכנויות הללו היא זו המפעילה את סניף הדואר בקיבוץ אפיקים שבמועצה אזורית עמק הירדן, המספק שירותי דואר לתושבי האזור. ראש המועצה עידן גרינבאום פנה  לשר התקשורת יועז הנדל בטענה ששני עובדי הסניף זומנו לשימוע בפני מנהל המרחב מתוך כוונה לסגור את הסניף "בשל צמצומים ושינויים ארגוניים בדואר ישראל". גרינבאום מציין כי סניף הדואר במקום פועל למעלה משני עשורים ומאפשר נגישות לתושבי האזור כשהחלופה היא הגעה לעיר הסמוכה טבריה, מה שמקשה על התושבים לאור הנגישות המוגבלת לתחבורה ציבורית באזור. 
 
הסגירה המתוכננת בסניף אפיקים היא רק חלק ממהלך רחב של הדואר לבחינת הפעילות של עשרות סוכנויות ברחבי הארץ נוכח המצב הכספי הלא יציב  שבו נמצאת החברה. נכון להיום לדואר ישראל הסכמים עם עשרות זכיינים על הפעלת סוכנויות דואר, כאשר עקב הפעילות ההפסדית בעבר של הדואר, בחלק מאותם הסכמים היא מסבסדת את הזכיינים כדי לפצות אותם על אובדן ההכנסות. 
את הרבעון הראשון של השנה סיימה חברת דואר ישראל עם רווח נקי של כ-3 מיליון שקל שנבע ממכירת נכס בתל אביב. ברבעון המקביל אשתקד רשם הדואר הפסד של כ-105 מיליון שקל.