ישראל במרכז טבלת המתמחים לדוקטורט

יום ג', 2 ביולי 2019
אחד המדדים של ארגון המדינות המפותחות OECD
מודד ומציין את מספר המשתלמים לדוקטורט מכל 1000 תושבים. 
ישראל "מדינת ההי-טק" מצויה במרכז הטבלה:
 
Practising doctors per 1000 people, last available year.
 
Austria: 5.1
Norway: 4.4
Switzerland: 4.2
Germany: 4.1
Russia: 3.9
Italy: 3.9
Spain: 3.8
Australia: 3.5
Netherlands: 3.4
Israel: 3.4
France: 3.1
Ireland: 2.9
UK: 2.8
Canada: 2.5
US: 2.5
South Korea: 2.3
India: 0.7
 
(OECD)