מכרז הענן של ישראל, נימבוס, עומד להיכנס להקפאה של חודשיים

יום ג', 13 ביולי 2021
שוב דחיה בהפעלת תוכנית  הענן הכולל הממשלתי נימבוס.
 
"כלכליסט" מדווח כי שופט בית המשפט המחוזי בירושלים רם וינוגרד הציע לצדדים, חברות הטכנולוגיה והאוצר, להקפיא את המכרז לחודשיים ולתת לצדדים זמן לדון בעתירה שהוגשה מבלי שתהיה כל התקדמות עם AWS וגוגל, שתי הזוכות במכרז.
 
צוין כי אין בהקפאה האפשרית כל רמז לעתיד המכרז וגם באוצר צפו שיוגשו עתירות של החברות שלא זכו במכרז נגדו. ההקפאה האפשרית הנוכחית ועתירות נוספות יכולות בעיקר להביא לעיכוב בהתקדמות ביישומו וייתכן שאף לשינויים בהרכב החברות הזוכות.
 
לאחר עיכובים הגישה חברת אורקל עתירה נגד הזכייה של AWS וגוגל במכרז וביקשה לבטלו או להתחיל שוב את שלב הבדיקה הכלכלית כאשר היא חלק מהמכרז. לטענת אורקל תהליך הפעלת סמכותה של ועדת המכרזים שלא לכלול את אורקל היתה רצופה פגמים מהותיים, שגויה, בלתי סבירה ובלתי מידתית. 
 
אורקל טענה בנוסף שיש לפסול את AWS שהגישה את הצעתה באיחור ואף הוסיפה הסתייגות אסורה. בדפי התביעה שהגישה אורקל מסתתרת לה ההסתייגות שהגישה AWS במסגרת המכרז בו אומרת AWS שהיא יכולה לשנות את הצעתה במכרז אם בחברה עצמה יהיו שינויים בשירותים שהיא מציעה. 
 
כרגע AWS היא הזוכה הראשית במכרז כלומר סעיף זה בפרשנות משפטית אחרת יכול להביא את AWS לדרוש שינויים מהותיים במכרז. אחד התנאים הבסיסיים של מכרז הנימבוס הוא האיסור על התניות כלשהן ואילו התנייתה של האחרונה שמה אותה במצב שבו מכל סיבה שהיא, יכולה האחרונה לשנות את תנאי  ההתקשרות באופן גורף.