אופנה בשמים

יום ו', 13 ביולי 2018

ממש מרחפת

הזוכה בתחרות מלכת היופי 

של הרחפנים