רשות המסים - על איביי בישראל לשלם מס של 156.5 מיליון שקל

יום ו', 27 באפריל 2018

רשות המסים דורשת מחברת הבת הישראלית של ענקית המסחר המקוון איביי, איביי מרקטפלייס ישראל,156.5 מיליון שקל עבור השנים 2015-2010. כך עולה מחוות דעת כלכלית שצורפה לבקשת איביי מבית המשפט, למשוך דיבידנד ענק בהיקף של 818 מיליון שקל מחברת הבת בארץ.

 

לפי חוות הדעת של רו"ח יובל זילברשטיין מחברת פרומתאוס ייעוץ כלכלי, חברת הבת של איביי בארץ מתכננת להגיש ערעור על אחת השנים, 2010, שלגביה נטענת חבות מס של 131 מיליון שקל. הסכום אינו סופי ובחוות הדעת נאמר כי החברה עוד לא יודעת לצפות את תוצאות הערעור או תוצאות דיוני השומה מול רשות המסים.

 

המחלוקת מול הרשות עולה כחלק מבקשה שהוגשה לביהמ"ש לחלוקת הרווחים שמרוקנת כמעט לגמרי את קופת החברה ומצמקת את ההון העצמי. הבקשה לביהמ"ש נדרשת משום שחברת הבת של איביי בארץ, רשמה הפסדים בשנתיים האחרונות. לכן בבקשה נאמר כי למרות שחברת הבת של איביי בארץ לא עומדת במבחן הרווחים, היא מקיימת את מבחן יכולת הפירעון ולכן אין מניעה לאשר את המשיכה.

 

מטה איביי בקליפורניהמטה איביי בקליפורניה צילום: בולמברג

 

איביי מרקטפלייס ישראל מעסיקה 220 עובדים, שרובם עוסקים בפיתוח תוכנה. לפי המתואר במסמך, איביי פועלת על בסיס שיטת קוסט-פלוס מול מספר חברות בקבוצת החברות הגלובלית שלה, עניין המייצר רווחים לחברות הללו. החברה בארץ היא "רווחית בהגדרה", כפי שמנומק במסמך שהוגש לביהמ"ש, משום שהיא מקבלת תמורה מהחברות האחרות בקבוצת איביי בפורמט של כיסוי מלא של הוצאותיה ובתוספת הרווח (בשיטת הקוסט-פלוס).

 

העובדה שחברת הבת בישראל מוכרת את תוצרתה לחברות אחרות בקבוצת איביי, היא הבסיס לכך שלטענת החברה, "אין חשש לתזרים שלילי או לאי תשלום של יתרת הצדדים הקשורים למבקשת, גם לאחר החלוקה המבוקשת".

 

מהפרטים בבקשה עולה כי הכנסות החברה בשנים 2017-2010 הסתכמו ביותר  ממיליארד שקל, והן צמחו כמעט מדי שנה. ב-2010 הן הסתכמו בכ-75.4 מיליון שקל, בסיכום 2017 ההכנסות נאמדות ב-203.8 מיליון שקל.

 

הרווח הנקי התפעולי באותה התקופה הסתכם ב-97.9 מיליון שקל. בשנים 2017 ו-2016 הוא נאמד ב-16 ו-4.9 מיליון שקל בהתאמה.

 

 הרווח הנקי שרשמה חברת הבת של איביי בארץ בכל אותה תקופה הסתכם ב-429 מיליון שקל. הוא היה גבוה בצורה משמעותית ביחס לרווח התפעולי הכולל, שכן כלל הכנסות אחרות, ובמיוחד אחת בולטת ב-2010 שהסתכמה ב-337.8 מיליון שקל. הכנסה זו נבעה ממכירת החברות הבנות לאיביי העולמית באותה השנה.  

 

חלוקת הדיבידנד אם בית המשפט יאשר אותה תרוקן כמעט לחלוטין את רכיב ההון העצמי של החברה במאזן. ההון העצמי של איביי ישראל תפח עם השנים והגיע לסכום של 844.27 מיליון שקל. לאחר החלוקה, לפי המסמך שהוגש לביהמ"ש יעמוד, ההון העצמי של חברת הבת הישראלית על 39.3 מיליון שקל, כך לפי השער היציג של הדולר לסוף 2017.