כשלים חמורים במערכת מחשוב הבחירות של משרד הפנים

יום ה', 1 בנובמבר 2018

 

"מזל" שיש בעולם האקרים ומלחמת סייבר.

אלה הם תירוצי הכיסוי שמשתמשים אנשי משרד הפנים כדי להסביר את הכשלים המרובים של מערכת המחשוב ביום הבחירות לרשויות המקומיות  המקומיות. הם גם השוויצו במערכות  שפיתחו - נד"ב להעברת הנתונים מהקלפיות, ו-GIS להנגשה לציבור.
בין הכשלים  הללו:

עצם עריכת ההבחירות על בסיב רשומות נייר מסורבלות ופתקי נייר קשים לזיהוי .

אתר מידע info@gov.il שלא פעל.

אי פרסום  תוצאות רשמיות מלאות גם יומיים לאחר הבחירות.

 נתק בכל העברות של מידע מהקלפיות למרכז ולחשיפה לאזרחים.

בחירות שבתון/ צילום: ס.א.פ קרייטיב / Shutterstock

בחירות שבתון/ צילום: ס.א.פ קרייטיב / Shutterstock
 

לפני כשבועיים הפיץ משרד הפנים סרטון שבו פרסם את מערכת מת"ג - מערכת ממוחשבת שאמורה להיות זמינה ביום הבחירות לרשויות המקומיות באתר האינטרנט של משרד הפנים 'בוחרים'. עד לרגע האחרון, רשימת המועמדים המלאה לראשות הרשויות המקומיות ולמועצות הערים אינה נעדרה מאתר זה.

גם הרשימות עלו לאתר משרד הפנים בקבצי אקסל, ברגע האחרון ולא מופיעות באתר המיועד לכך. זאת, למרות שהחוק מחייב לפרסם מידע אודות המתמודדים לרשויות השונות עד שישה ימים לפני קיום הבחירות לרשויות המקומיות.

זוהי אינה הפעם הראשונה שמידע בנוגע לבחירות המקומיות לא פורסם כראוי. בעקבות

הבחירות ב-2008, ואחריהן הבחירות ב-2013, פורסמו דוחות מבקר המדינה אשר מצאו

ליקויים חמורים בהתנהלות משרד הפנים בנוגע להיערכות לבחירות לרשויות המקומיות

ולניהולן. לפי הדוח שפורסם לאחר הבחירות הקודמות של 2013, "היה אפשר למנוע חלק ניכר מהליקויים שהועלו, אילו משרד הפנים לא היה מתעלם מהערות מבקר המדינה שפורסמו בדוח על בחירות 2008 ,ואילו קוימו הבטחותיו הרבות של משרד הפנים - לשיפור בתהליכי העבודה, לייעולם ולקידום הליכי חקיקה".

האתר המיועד להנגשת מידע על הבחירות לרשויות המקומיות אמור לספק מענה לליקויים שאותרו בשני דוחות המבקר. כך, בדוח על בחירות 2013 נכתב כי "תוצאות הבחירות לא

פורסמו בילקוט הפרסומים במועד שנקבע בחוק, דהיינו בתוך 21 ימים מיום הבחירות; הועלו

כ-40 אי-התאמות ניכרות בין התוצאות שפורסמו ובין התוצאות שנרשמו בפרוטוקולים של

מנהלי הבחירות".

מלבד הנגשת המידע לבוחרים ולמועמדים טרום הבחירות, מערכת מת"ג אמורה לפעול לאורך יום הבחירות, ולעדכן בזמן אמת, כלשון סרטון התדמית, "את כל המידע העדכני בנוגע לבעלי זכות הצבעה, כמה הצביעו עד לרגע זה, ועוד סטטיסטיקות מעניינות על גבי מפה אחת המציגה את כל המועצות האזוריות, העיריות והמועצות המקומיות".