תעסוקה - צפי של יציבות יחסית

יום א', 16 ביוני 2019

סקר צפי התעסוקה של ManpowerGroup לרבעון השלישי של 2019 צופה

יציבות יחסית ביחס לרבעון הקודם ועלייה קלה ביחס לרבעון המקביל אשתקד

מיכל דן הראל, מנכ"לית Manpower ישראל: "צפי גיוס העובדים במשק לקראת הרבעון השלישי של 2019, שומר על יציבות בהשוואה לרבעון הקודם ומשקף עלייה קלה ביחס לרבעון המקביל אשתקד. ולאחר שחגגנו כולנו את יום ירושלים, עיר הבירה שלנו זוכה למתנה משמחת, עם צפי העלייה הגבוהה ביותר בתחזיות הגיוס ביחס לשאר אזורי הארץ"

 

על פי סקר צפי התעסוקה האחרון של ManpowerGroup, המעסיקים בישראל מדווחים על תכניות גיוס צנועות לקראת החודשים יולי-ספטמבר 2019: 11% מהמעסיקים צופים קליטה של עובדים, 2% צופים ירידה במצבת כוח האדם ואילו 84% צופים שהמצב יישאר ללא שינוי. לפיכך, צפי התעסוקה נטו עומד על +7% לאחר התאמה לתנודות עונתיות. יציבות יחסית נרשמת בתוכניות הגיוס בהשוואה לרבעון הקודם ואולם במקביל יש ירידה של 3 נקודות האחוז בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

סקר צפי התעסוקה של ManpowerGroup לרבעון השלישי של 2019 נערך באמצעות ראיונות עם מדגם מייצג של 750 מעסיקים בישראל. לכל משתתפי הסקר הוצגה שאלה אחידה: "מהם השינויים שאת/ה צופה בהיקף הכללי של התעסוקה באזורך בשלושת החודשים הקרובים (עד סוף ספטמבר 2019) בהשוואה לרבעון הנוכחי?"

'צפי תעסוקה נטו'. מונח זה מייצג נתון שנגזר מאחוז המעסיקים הצופים עלייה בפעילות הגיוס, פחות אחוז המעסיקים הצופים ירידה בהיקף התעסוקה באזורם ברבעון הבא.

 

 

תשקיף תעסוקה נטו*

עלייה

ירידה

ללא שינוי

לא ידוע

 

%

%

%

%

%

רבעון 3, 2018

10+

16

3

78

3

רבעון 4, 2018

8+

11

4

81

4

רבעון 1, 2019

7+

11

6

80

3

רבעון 2, 2019

8+

12

3

82

3

רבעון 3, 2019

9+

11

2

84

3

 

* תשקיף התעסוקה הנטו עבר התאמה עונתית

צפי תעסוקה לפי ענפים

בכל עשרת ענפי התעשייה, המעסיקים צופים הגדלה של מספר העובדים ברבעון השלישי של 2019. שוק העבודה הער ביותר צפוי בענף החקלאות, הציד, היערנות והדיג, עם תשקיף תעסוקה נטו של 18%+. גידול יציב בהיקף התעסוקה צפוי גם בענף הבנייה ובענף השירותים הציבוריים-חברתיים, עם תשקיף של +12% ו-+11%, בהתאמה. בענף החשמל, הגז והמים, המעסיקים מדווחים על אופטימיות זהירה בתוכניות התעסוקה, עם עלייה נטו של +9% ואילו בענף הפיננסים- ביטוח- נדל"ן-שירותים עסקיים נרשמת עלייה של +8%. תחזיות הגיוס החלשות ביותר, העומדות על +4% בלבד, דווחו בענף הכרייה והמחצבות ובענף התחבורה, הלוגיסטיקה והתקשורת.

בהשוואה לרבעון השני של 2019, המעסיקים מדווחים על שיפור בתוכניות הגיוס בחמישה מ-10 ענפי התעשייה. בענף החקלאות, הציד, היערנות והדיג דווח על השיפור המשמעותי ביותר בצפי – עלייה של 14 נקודות האחוז, זאת לעומת ענף השירותים הציבוריים-חברתיים ובענף הבנייה, עם עלייה של 7 נקודות האחוז ו-3 נקודות האחוז, בהתאמה. היחלשות בתוכניות הגיוס נרשמת בחמישה ענפים, ביניהם ענף הייצור ובענף המסעדנות והמלונאות, שבהם המעסיקים מדווחים על ירידה של 5 נקודות האחוז בצפי.

בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, תוכניות הגיוס נחלשות בשמונה מתוך 10 ענפי התעשייה. ירידה משמעותית של 27 נקודות האחוז נרשמת בענף הכרייה והמחצבות, ואילו בענף המסעדנות והמלונאות מדווחים על ירידה של 14 נקודות האחוז. בענף המסחר הסיטוני והקמעוני ובענף התחבורה, הלוגיסטיקה והתקשורת, הצפי נחלש ב-5 נקודות האחוז וב-4 נקודות האחוז, בהתאמה. מנגד, נרשם שיפור משמעותי בצפי בשני ענפים אחרים: עלייה של 11 נקודות האחוז בענף החשמל, הגז והמים ועלייה של 10 נקודות האחוז בענף החקלאות, הציד, היערנות והדיג.

 

 

צפי התעסוקה

נטו לרבעון השלישי של 2019*

צפי תעסוקה נטו, רבעון 2 2019*

צפי תעסוקה נטו, רבעון 3 2018*

חקלאות

+18%

+6%

+10%

בנייה

+12%

+9%

+15%

חשמל, גז ומים

+9%

+9%

-1%

פיננסים, ביטוח, נדל"ן ושירותים עסקיים

+8%

+9%

+11%

ייצור

+6%

+11%

+12%

שירותים ציבוריים וחברתיים

+11%

+4%

+13%

מסעדנות ומלונאות

+6%

+11%

+19%

תחבורה, לוגיסטיקה ותקשורת

+4%

+5%

+4%

קמעונאות ומסחר

+6%

18%+

11%+