מחקר מגלה חוסר גיוון בתעסוקת היטק

יום ו', 24 במרץ 2017
בכל מה שנוגע לגיוון בקליטת סוגי עובדים שונים וניידות בעבודה יש להודות שיש בעיה. תעשיית ההיטק רחוקה מאחורי ממה שחשבנו על גמישותה.
 
רוב מכריע של העובדים בהיטק - 94 אחוז - אומרים כי היו רוצים לגוון  בבחירת עובדים אך התוצאה בשטח מראה כי כי בעיקר ניתן למצוא בעמק הסיליקון לבן זכר .
 
במחקר שפורסם על ידי Atlassian יצרנית תוכנות עסקיות 83 אחוזים מעובדי 1400 היטק שהשתתפו בסקר אמרו שהמגמה היא לגוון בקליטת עובדים אך המצב הנוכחי הגרוע אושר על ידי דיווחים מחברות גדולות, כולל Google, פייסבוק ומיקרוסופט, בהן גיוון כוח העבודה נמוך. בסקר  Atlassian נמצא רק 2 אחוזים מכוח העבודה בהיטק הוא שחור,  ו-3 אחוז היספנים.
 
Atlassian פעלה לכמת את ההתקדמות האיטית בתעשייה בשכירת וקידום מיעוטים, כמו גם נשים, שמהווים פחות מ 30 אחוזים של התפקידים הטכניים של התעשייה. עם זאת התגלה כי סטטיסטיקה עמוקה, כגון על התפלגות נשי מיעוטים,  אפילו לא זמינות.
 
המחקר  של Atlassian הראה עוד כי רק ב-14 אחוזים מחברות סטארט-אפ שהשתתפו בסקר היו תוכניות או מדיניות רשמיות לגיוון פעיל בקליטת עובדים.