מענקים למאה פרויקטים לחסכון אנרגיה

יום א', 27 בינואר 2019
 
84 מיליון שקל נוספים יוקצו לקידום התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה וזיהום אוויר.
 
במסגרת התוכנית הלאומית לקידום התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה וזיהום אוויר, יוקצו הכספים למתן מענקים ליזמים, תעשיינים ורשויות מקומיות שיבחרו לייעל את צריכת האנרגיה ולהפחית פליטות גזי חממה.
במקצה הראשון ניתנו מענקים בסך כ-80 מיליון ש"ח ל-94 פרויקטים ברשויות מקומיות ומפעלים אשר מינפו השקעה כוללת בסך של כ-400 מיליון ש"ח. סך המענקים הכולל לארבע השנים יעמוד על  300 מיליון שקל אשר עתידים להביא למינוף השקעות בסך מוערך של כ- 1.6 מיליארד שקל בהתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה וזיהום אוויר.
 
נמסר כי המסלול הסיוע לפרויקטים המקדמים התייעלות אנרגטית והפחתת גזי חממה וזיהום אוויר יוצא לדרך בפעם השנייה, בשיתוף פעולה של משרדי הכלכלה והתעשייה, הגנת הסביבה, האנרגיה והאוצר.
מסלול הסיוע תוקצב במסגרת החלטת הממשלה 542 (''הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק'') שקבעה יעד לאומי של צמצום צריכת החשמל בשיעור של לפחות 17% עד שנת 2030 ביחס לתרחיש עסקים כרגיל, והחלטה 1403 אשר פרטה את המנגנונים ליישומה.
תכנית המענקים מופעלת על ידי הרשות להשקעות במשרד הכלכלה, כאשר את הבקשות שיוגשו תבחן ועדה המורכבת מנציגי המשרדים, וזו תבחר את הזוכים במענקים, בהתאם לשיעור חיסכון הצפוי.
 
במסגרת המקצה הראשון, של שנת 2017, אושרו מענקים בהיקף של כ- 80 מיליון ש"ח ל-94 תוכניות שהוגשו על ידי רשויות מקומיות ומפעלים, ואלו מינפו השקעות בהיקף של כ- 400 מיליון שקלים. מתוך תכניות אלו, 8 תכניות כוללות התקנה של טכנולוגיות ישראליות חדשניות המותקנות  בהן לראשונה. החיסכון השנתי הצפוי בצריכת חשמל עם השלמת ביצוע ההשקעות, מוערך ב-130  מיליון קוט"ש.
 
במענה לביקורת על הפיגור של ממשלת ישראל בקידום חיסכון באנרגיה ומניעת זיהום אוויר אומר 
שר האנרגיה, ד''ר יובל שטייניץ: "משרד האנרגיה מעודד ומקדם פרויקטים חדשניים בתחום ההתייעלות האנרגטית, וזאת על מנת להמשיך ולבסס משק אנרגיה ישראלי עצמאי. מסלול הסיוע יעניק הזדמנות לרשויות מקומיות וליזמים לפתח פרויקטים חדשניים בתחום זה, ויסייע בביסוס הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל''.
 
המסלול יתפרש על פני 4 שנים, 2017-2020, כאשר בכל אחת מהן יוענקו כ-75 מיליון שקל. המענקים יינתנו לפרויקטים המובילים להתייעלות אנרגטית או הפחתה משמעותית של פליטות גזי חממה שיוגשו על ידי עסקים עם מחזור שנתי של עד 200 מיליון שקל, תוך מתן עדיפות לרשויות  מקומיות בדירוג סוציו-אקונומי 1-5.
 
גובה המענק עבור בקשת סיוע יעמוד על עד 20% מסך עלות כל פרויקט ולא יעלה על 3 מיליון שקל, עבור סך הבקשות שיוגשו על ידי המבקש בשנה קלנדרית. כמו כן, להתקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה יינתן מענק נוסף של עד 20% מעלות הפרויקט, ולא יותר מ-3 מיליון שקל .