הרחבת נמל בן גוריון לקליטת מטענים ונוסעים

יום ד', 13 בדצמבר 2017

רשות שדות התעופה (רש"ת) יוצאת בתכנית פיתוח חדשה לנתב"ג בהשקעה של כ-4 מיליארד שקל, שתרחיב את שדה התעופה עד קצה גבולותיו תוך ניצול סופי של כלל זכויות הבנייה. שטח הבינוי של נתב"ג יורחב  ב-1,300 דונם.

במסגרת תוכנית הפיתוח יוקמו שירותים תפעוליים-תעופתיים משלימים, מתחמי לוגיסטיקה ומטענים, מסופי מטען ובלדרות, תחזוקת מטוסים ומכוני בדק וכן הקמת שרותי תמיכה לנתב"ג. יוסדר גם אזור מטענים חדש, במקום זה שקיים היום, שנמצא בסמוך לטרמינל 1במבנים שונים המפוזרים שמגבילים את היכולת להגדיל את קיבולת הנוסעים בטרמינל 1. אזור המטענים החדש יוקם בחלק הצפוני של נתב"ג ויצור הפרדה בין אזור מסופי המטען לאזור הנוסעים - טרמינל 1 וטרמינל 3.

ברש"ת מוסרים כי הקמת אזור מטענים חדש נדרשת בשל  השינוי המהותי באופי הטסת המטענים האוויריים מנתב"ג. כיום, עוברות בנתב"ג מיליוני חבילות של יבוא אישי מאתרי קניות בינלאומיים, כשבדצמבר 2017 במסגרת המבצעים אותם עורכים אתרי הקניות המקוונים צפויות לעבור כ-10 מיליון חבילות בחודש, מה שמצריך את שינויי מהותי של שיטת הטיפול במטענים בנתב"ג.

ישראל רושמת  גידול ממוצע של 8.5%  בתנועת הנוסעים בשנים  2012-2016 לעומת הגידול הגלובלי בתעופה בשיעור של כ-6%.

שירה ברנד, יו"ר הוועדה המחוזית מרכז, אמרה כי  "מדובר בתכנית בעלת חשיבות אסטרטגית לאומית. מטרת הפיתוח היא למנוע מצב שבו שער הכניסה והיציאה של מדינת ישראל ייסתם ב"פקק" של נוסעים ומטענים.

עתה מתעוררת התנגדות עזה של הרשויות המקומיות והאיזוריות  סביב נמל התעופה  הטוענות כי יגזלו מהן קרקעות המיועדות בעיקר להקמת אזורי  לוגיסטיקה, טיפול במטענים ותעשיה, הנשענים על  נמל התעופה .