מוצע לתקן הצעת פיצוי מוטעית של האוצר

יום ד', 27 במאי 2020
גובר הוויכוח על גובה ועיתוי מתן מענק "החזרה לעבודה". כלכלנים מזהירים כי מענק גדול יותר במועד מאוחר יותר (כפי שמציעים כמה מחלמאי האוצר) יצור תמריץ לדחות את החזרת העובדים למעגל העבודה .
 
על כן מציע עתה נשיא איגוד לשכות המסחר לשר האוצר: קבע כבר עכשיו כי המענק בסך 7,500 שקל
 
יינתן למעסיקים החל מה-1 במאי ולא מתחילת יוני
 
עוד מציע לין לקבוע כי עסק שלא הוציא עובדים לחל"ת ומחזור עסקיו ירד בלמעלה מ-25% יקבל פיצוי על הנזקים
 
"יש לבצע כבר עכשיו שני שינויים חשובים בתכנית לעידוד השבת עובדים למקומות העבודה, קודם הבאתה לממשלה ולכנסת. שינויים אלה יתנו חיזוק ותנופה לתכנית המוצעת, ויתאימו לכלל המגזר העסקי הפרטי, מכל ענפי המשק".  כך עולה מפנייה דחופה ששיגר נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין אל שר האוצר חה"כ ישראל כץ.
 
השינויים אותם מציע לין לבצע :
 
הראשון, המענק בסך 7,500 שקל יינתן למעסיקים שהשיבו עובדים החל מה-1 למאי שנה זו ולא החל מ-1 ליוני כפי שמוצע.
 
"תיקון זה נחוץ גם בצד ההגינות וגם בצד הענייני. הרבה מעסיקים עשו מאמצים להחזיר עובדים מחל"ת כבר מתחילת מאי. הם עשו זאת גם על בסיס ציפייה מוצדקת שהם יזכו בסיוע שיינתן לאחר שיקבע. יתר על כן, מאוד לא רצוי להניע מעסיקים לתמרן במועד השבת עובדים בין מאי לתחילת יוני."
 
השני, עסק שלא הוציא עובדים לחל"ת ומחזור עסקיו ירד מלמעלה מ 25% יקבל פיצוי על הנזקים לעסקו.
 
תיקון זה נחוץ על מנת שלא ייווצר מצב שבו מעסיקים ששמרו על העובדים גם כאשר היו ירידות במחזור העסקים ונגרמו להם נזקים לא יזכו בפיצוי המגיע להם.
 
לדעת לין, הביקורת המושמעת כנגד התכנית מוטעית בחלקה הגדול, משום שהיא נוגדת את ההיגיון העסקי. "מעסיקים הוציאו עובדים לחל"ת לא על מנת להשיג יתרון אלא כי זה היה חיוני לצורך הישרדות העסק. ואילו מעסיקים שלא הוציאו עובדים לחל"ת, במרבית המקרים, זה לא היה לחסדי שמים, אלא משום שהם היו זקוקים לעובדים. מסיבה זו נכון יהיה לתת פיצוי לעסק שלא הוציאו עובדים לחל"ת, אם מחזור עסקיו ירד בלמעלה מ-25%."