טעות משרד התקשורת הביאה רווחים לגולן טלקום

יום ב', 18 בנובמבר 2019
טעות חלמאית של משרד התקשורת בהקצאת תדרי תקשורת   הביאה ל"נס" לחברת גולן טלקום שמחקה במאזנה הפרשה  לתשלומים  בעבורם.
החברה  שבשליטת משפחת זלקינד התחייבה לשלם 20 מיליון שקל לשנה עבור תדרים שהוקצו לה ובמקביל גם לרשות הפלשתינאית. אחרי שנתיים של דיונים הודה משרד התקשורת כי לא ניתן להשתמש בתדרים הללו  מה שהביא לגולן רשימת רווח חשבונאי משמחת  על מחיקת ההתחייבויות.
וכך בהתאם לצפי שפרסמה כבר בחודשי הקיץ, גולן טלקום הציגה בדוחות חברת אלקטרה מוצרי צריכה רווח תפעולי של כ-146 מיליון שקל, לעומת כ-25 מיליון שקל ברבעון המקביל, שנבע בעיקרו "מהכנסה חד-פעמית בגין ביטול התחייבות חוזה מכביד". מדובר בביטול הפרשה בגין תשלום אגרות תדרים לשנים הבאות, אחרי שהחברה כבר דיווחה כי משרד התקשורת התיר לה להחזיר תדרים שבהם היא לא השתמשה.
 
בגולן טלקום מציינים, כי בניטרול ההכנסה החד-פעמית, רווחיה עלו בכ-3 מיליון שקל ביחס לרבעון המקביל אשתקד, והגיעו לכ-28 מיליון שקל. זאת אחרי שהכנסותיה הרבעוניות של גולן טלקום עלו בכ-5.5% והגיעו ל-137 מיליון שקל.
 
עוד מציגה גולן טלקום במסגרת דוחות אלקטרה 923 אלף מנויים - עלייה של 2% ביחס ל-905 אלף מנויים שהיו לה ברבעון המקביל, והכנסה חודשית ממוצעת למנוי (ARPU) של 49.5 שקל - שיפור של קרוב ל-4% ביחס לפחות מ-48 שקל שהציגה בסעיף זה ברבעון המקביל.
 
בסיכום פעילות מוצרי הצריכה החשמליים מציגה אמ"צ שיפור רבעוני מתון של כ-1% בהכנסות, שהגיעו ל-322 מיליון שקל, תוך שהיא מדווחת על שיפור בפעילות המזגנים בישראל שהתקזז חלקית בפעילות המזגנים שלה בחו"ל.
.
בשורת הרווח התפעולי, זה השתפר ביותר מ-60% והגיע לכ-11 מיליון שקל, "כתוצאה משיפור ברווח הגולמי שהתקזז בחלקו בגידול בהוצאות מכירה ושיווק".